بانک سوال
Add Favorite Email آرشيو Rss
موضوعات وبلاگ
نمونه سوال [۱]
لينك دوستان
  قالب پرشين بلاگ

نمونه سوال با پاسخ

   توانایی تشخیص عوامل مؤثر بر محیط

درج در ادامه مطلب 


« فصل 1»                                                      

1- پوشش کف کارگاه باید به گونه ای باشد که به راحتی تمیز شود.             ص ¢                 غ £

2- در فضای کارگاه راسته دوزی از چه رنگهایی باید استفاده شود؟ از رنگها روشن مثل سفید و کرم

3- مساحت کارگاه خیاطی حداقل 3 متر مربع برای یک هنر جو می باشد.       ص ¢                 غ £

4- حداقل ارتفاع کارگاه از کف تا سقف 5/2 تا 5 متر می باشد.                    ص £                 غ ¢

5- روشنایی کارگاه باید حتماً از نور سفید استفاده شود.                              ص £                 غ ¢

6- کارگاه خیاطی باید دارای یک درب خروجی و یک درب ورودی باشد.        ص ¢                 غ £

7- روشنایی کارگاه خیاطی بهتر است نور زرد توأم با نور سفید باشد.              ص ¢                 غ £

8- در کارگاه خیاطی از چه نوری استفاده می شود؟

الف) نورهای خیره کننده £            ب) نور مستقیم £               ج) نور غیر مستقیم و کافی¢     د) نور چراغ های مهتابی£

9- عوامل فیزیکی مؤثر بر محیط کارگاه کدامند؟

الف) نور کافی، تهویه مناسب و کفپوش مناسب £                                               ب) نصب کپسول آتش نشانی، رنگ مناسب £

ج) امکانات رفاهی، نور تهویه£                                                                      د) موارد الف و ب ¢

10- از مهم ترین اصول کار در محیط کارگاه کدامیک از موارد زیر است؟

الف ) نور محیط £               ب) نیروی انسانی £              ج) پوشیدن لباس کار ¢                  د) هیچکدام £

11- از وظایف مهارت آموزان در کارگاه راسته دوزی چیست؟

الف) حضور به موقع، رعایت ادب £                                             ب) رعایت نکات ایمنی، پرهیز از سهل انگاری£

ج) صرفه جویی، استفاده صحیح از وسایل £                               د) تمام موارد ¢

12- عوامل فیزیکی مؤثر بر محیط کارگاه را نام ببرید؟ 1- نور کافی 2- تهویه مناسب  3- دمای مناسب  4- وسایل و ابزار مربوط به خیاطی 5- کفپوش مناسب 6- میز و صندلی استاندارد7- نصب کپسول آتش نشانی 8- رنگ مناسب .

13- یک مورد از عوامل فیزیکی محیط کار را نام ببرید؟ نصب کپسول آتش نشانی

14- کف کارگاه خیاطی از چه پوشیده شده است؟از موزائیک یا سنگ

15- میز و صندلی استاندارد متناسب با چیست؟ باید متناسب با بدن و کار باشد

16- برای اینکه هوای کارگاه حالت دم کرده نباشد چه چیزی لازم است؟ باید تهویه داشته باشد

17- فضای کارگاه راسته دوز چگونه باید باشد؟ باید از رنگهای روشن استفاده شود

18- برای اینکه افراد بتوانند بدرستی در کارگاه نفس بکشند چه چیزی لازم است؟ باید تهویه داشته باشد

19- چگونه خنکی هوای کارگاه در فصل گرما تأمین می شود؟ بوسیله کولر یا پنکه

20- چرا باید در کارگاه نور کافی باشد؟ تا از کمبود نور رنج نبرند و چشمانشان دچار مشکل نشود .

21- چه کفپوشی مناسب کف کارگاه خیاطی است توضیح دهید؟ سنگ یا موزاییک تا براحتی نظافت شوند .

22- به نظر شما چرا باید صندلی کارگاه متناسب با بدن و کار باشد شرح دهید؟ برای جلوگیری از خستگی و عوارض ناشی از مشکلات ستون فقرات

23- یک پیشنهاد برای رفع خستگی در کارگاه را بنویسید؟ در فاصله یک یا دو ساعت کار قدری قدم بزنید یا چند حرکت ورزشی مفید انجام دهید .

 

« فصل 2»                                                   توانایی شناخت و بکارگیری ابزار کار

1- میز و صندلی کارگاه باید قابل تنظیم باشد، امکان تنظیم آن بوسیله خیاط وجود داشته باشد.      ص ¢                      غ £

2- از آهن ربا جهت جمع کردن سوزن و سنجاق های  پراکنده استفاده می شود.                         ص ¢                      غ £

3- ماکو وسیله ای جهت تنظیم نخ روی چرخ است.                                                             ص £                      غ¢

4- برای علامت گذاری بر روی الگو از صابون خیاطی استفاده می شود؟                                   ص £                      غ ¢

5- در هنگام کار با سوزن دستی از انگشتانه استفاده می کنیم.                                                 ص ¢                      غ £

6- در خیاطی متر وسیله ایست برای اندازه گیری  که اندازه های آن 150 سانتی متر است.            ص ¢                      غ £

7- اندازه متر خیاطی 100 سانتی متر است.                                                                        ص £                      غ ¢

8- اندازه میز برش از زمین به اندازه 150 تا 200 سانتی متر است.                                           ص £                      غ ¢

9- اندازه میز برش از سطح زمین بین 90 تا 100 سانتی متر است.                                           ص ¢                      غ £

10- از رولت خیاطی برای علامت گذاری بر روی پارچه  استفاده می کنیم.                                ص £                      غ ¢

11- به وسیله ای که پارچه را با آن برش می زنیم سوزن گفته می شود.                                    ص £                      غ ¢

12- از بشکاف برای علامت زدن بر روی کاغد استفاده می کنیم.                                             ص £                      غ ¢

13- برای بازکردن جاکمه و درزهای لباس از وسیله ای بنام بشکاف استفاده می کنیم.                  ص ¢                       غ £

14- برای کشیدن خطهای عمودی بر روی پارچه از گونیا استفاده می کنیم.                                ص ¢                      غ £

15- چرخهای خانگی یا دستی را با وسیله ای بنام دینام برقی می کنند.                                      ص ¢                     غ £

16- چنانچه کارپیش­بر بالاتر از حد معمول باشد چه اتفاقی می افتد؟

الف) قدرت رد کردن پارچه را ندارند. £                                           ب) حرکت پارچه کند و میزان بخیه ها نامنظم ¢

ج) میزان بخیه ها نامرتب £

17- کار دستگاه تنظیم نخ رو چیست؟

الف) نخ را هدایت می کند. £          ب) طول بخیه را تنظیم می کند. £                ج) دوخت را تنظیم می کند. ¢                 د)نخ را شل می کند. £

18- میزان درشتی و ریزی بخیه ها بر عهده ی کدام دستگاه است؟

الف) دستگاه کشش نخ رو £           ب) دستگاه کشش نخ زیر£          ج) دستگاه تنظیم طول بخیه ¢             د) ماسوره £

19- برای چیدن نخهای اضافی روی کار از چه وسیله ای استفاه می کنیم؟

الف) رولت  £                          ب) نخ چین  ¢                       ج) بشکاف £                          د) تیغ £

20- برای علامتگذاری روی پارچه  از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) رولت £                     ب) صابون خیاطی ¢                      ج) سوزن £                        د) مداد£

21- وسیله ایست برای اندزه گیری که طول آن 150 سانتی متر است؟

الف) خط کش £                ب) گونیا £                                  ج) متر ¢                            د) هیچکدام£

22- این توضیحات مربوط به کدام نوع نخ است . این نوع نخ به خوبی روی پارچه می خوابد و گره نمی خورد و ظریف است.

الف) نخ پشمی £         ب) نخ قرقره £                             ج) نخ کوک£                      د) نخ ابریشمی¢

 

23- وسیله ایست  که با کمک آن به راحتی می توان سوزن دستی یا سوزن چرخ را نخ کرد.

الف) ماسوره £             ب) دست £                              ج) سوزن نخ کن ¢                   د) جاسنجاقی£

24- انواع گوناگون نخ را نام ببرید؟

الف) نخ کوک، قرقره، ابریشمی، گلدوزی ¢                           ب)نخ گلدوزی، نخ خیاطی £

ج) نخ کاموا، کوک، قرقره £                                                   د) گلدوزی، دمسه، کوک £

25- وسیله ایست برای محافظت از انگشتان هنگام دوخت با دست؟

الف) دستکش £                    ب) جاسنجاقی£                              ج) انگشتانه ¢             د) همه موارد£  

26- از سنجاق ته گرد به چه عنوانی استفاده می وشد؟

الف) برای ثابت نگه داشتن الگو روی پارچه £                      ب) برای ثابت نگه داشتن دو تکه پارچه به هم £

ج) کاربردی در خیاطی ندارد £                                            د) موارد الف و ب درست است ¢

27- جهت جمع آوری سوزن و سنجاقهای پراکنده از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) جارو £                   ب) دست £                 ج) جاسنجاقی£                 د) آهن ربا¢

28- برای کپی کردن الگو بر روی پارچه از چه چیزی استفاده می کنیم؟

الف) صابون خیاطی £              ب) مل خیاطی £               ج) کاربن ¢               د)رولت خیاطی£

29- کدام نخ بیسترین مصرف را در خیاطی دارد که مخصوص دوخت با دست و چرخ است؟

الف) نخ کوک £               ب) نخ ابریشمی £                       ج) نخ قرقره ¢                د) نخ گلدوزی£

30- چرا باید از قیچی مخصوص خیاطی برای بریدن کاغذ و اشیاء استفاده نکنیم؟

الف) چون قیچی کند می شود. ¢                                   ب) چون خیلی تیز است و خطرناک است £

ج) اشکالی ندارد استفاده کنیم £                                 د) موارد الف و ب £

31- وسیله ایست برای برطرف کردن چروک لباس و صاف کردن لباسها؟

الف) خط کش £                      ب) قیچی £                    ج) اتو ¢                 د) میز اتو£

32- از لوازم اصلی دوخت که به دو صورت خانگی و صنعتی استفاده می شود ؟

الف) چرخ خیاطی ¢           ب) قیچی برقی £                        ج) راسته دوز£              د) چرخ £

33- وسیله ایست که نخ را به دور آن می پیچند و به عنوان نخ زیر کاربرد دارد؟

الف) ماکو £                     ب) قرقره £                             ج) ماسوره ¢                 د) پایه چرخ £

34- اشکال چرخ خیاطی دستی چیست؟

الف) سرعت کم £                                            ب) چون هر دو دست کار می کند سرعت کم و دوخت مشکل است ¢

ج) یک نوع دوخت دارد£                                 د) موارد الف و ج درست است £

35- ماشین دستی توسط چه چیزی به حرکت در می آید؟

الف) دسته ¢                      ب) رکاب £              ج) پا £                       د) موارد الف و ب درست است£

36-  هنگام پرکردن ماسوره در چرخ خیاطی دستی چه کنیم تا سوزن چرخ حرکت نکند؟

الف) سوزن چرخ را در می آوریم £        ب) ماسوره با دست پر می شود£           ج) مهره وسط فلکه چرخ را شل کنیم ¢          د) هیچکدام £

37- چه وسیله ای پارچه را هنگام دوخت محکم نگه می دارد؟

الف) دستها £               ب) سوزن چرخ £         ج) پایه چرخ ¢                د) کار پیش بر

38- نقش کار پیش بر در چرخ خیاطی چیست؟

الف) حرکت درآوردن پارچه £              ب) رد کردن پارچه £            ج) نگه دارنده پارچه £             د) موارد الف و ب ¢

39- هنگامی که نخ اضافی رد بشود و در ماسوره گیر کند و چرخ حرکت نکند مشکل کجاست؟

الف) ترتیب نخ کردن چرخ رعایت نشده £                       ب) نخ از شیطانک عبور نکرده ¢

ج) نخ تمام شده £                                                          د) ماسوره خوب جا نیفتاده است £

40- اگر کار پیش بر بیش از اندازه پایین قرار بگیر چه می شود؟

الف) حرکت پارچه کند می شود       £   ب) میزان بخیه ها مرتب نیست £           ج) قدرت رد کردن پارچه را ندارد¢                   د) همه موارد £

41- دستگاه تنظیم طول بخیه کارش چیست؟

الف) طول بخیه ها را اندازه می گیرد£                                              ب) تعداد بخیه ها را می شمارد £

ج) درشتی و ریزی بخیه را تنظیم می کند ¢                                     د) جنس پارچه را معین می کند £

42- بخیه های ریز برای چه نوع پارچه ای کاربرد دارد؟

الف) تور £                     ب) بافت درشت £                   ج) لطیف ¢                  د) موارد  الف و ب £

43- از چه وسیله ای برای شکافت درزها و بازکردن سوراخ جادکمه استفاده می شود؟

الف)بشکاف ¢                     ب) سوزن £                  ج) قیچی £                د)  رولت £

44- در مواردی که نیاز است چند لایه پارچه با هم بریده شود از کدام قیچی استفاده می شود؟

الف) قیچی دالبر £          ب) قیچی زیگزاگ £             ج) قیچی ساده £                        د) قیچی برقی ¢

45- در موقع کوک زدن برای محافظت از انگشتان از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) انگشتانه ¢                        ب) دستکش £                 ج) چسب دست £             د) پنبه £

46- اندازه متر خیاطی کدام مورد می باشد؟

الف) 120 سانتی متر £            ب) 150 سانتی متر ¢           ج) 140 سانتی متر £          د) 90 سانتی متر £

47- متر چگونه درجه بندی شده است؟

الف) برچسب میلی متر £        ب) برجسب دستی £             ج) برحسب سانتی متر و میلی متر ¢                 د) برچسب اینچ £

48- کدامیک از نخهای زیر مخصوص گلدوزی است؟

الف) نخ قرقره £             ب) نخ کوک £               ج) نخ ابریشمی ¢              د) نخ پلیستر £

49- برای چیدن نخ های اضافی از کدام قیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی معمولی £       ب) قیچی دالبر £              ج) قیچی نخ چین ¢           د) قیچی کاغذ بری £

50- برای وصل الگو به پارچه و ثابت نگه داشتن آن از کدام وسیله استفاده می کنیم؟

الف) چسب نواری £           ب) سوزن خیاطی £                 ج)  سنجاق ته گرد ¢                   د) کاربن £

51- خصوصیات نخ کوک را بنویسید؟

الف) تابیده باشد. £                  ب) ضخیم باشد£         ج) فاقد گره و آهار باشد ¢         د) آهاردار باشد £

52- مهمترین ابزارهای اندازه گیری در دوخت عبارتند از:

الف) متر £                      ب) رولت £                       ج) بشکاف £                            د) متر، خط کش ساده مدرج ¢

53- برای انتقال الگو بر روی پارچه از چه روشهایی استفاده می شود؟

الف) صابون یا مل £             ب) کاربن و رولت £               ج) کوک شل £                  د) همه موارد درست است¢

54- چرا در خیاطی باید از سنجاقهای بلند با انتهای کروی شکل استفاده کرد؟

الف) آسانتر به پارچه فرو می رود ¢        ب) روی پارچه رد باقی نمی گذارد£            ج) مقرون به صرفه است £          د) جنس آن مرغوبتر است £

55- کدام قیچی معمولاً پشت و رو ندارد؟

الف) قیچی برش کوچک £       ب) قیچی زیگزاگ £             ج) قیچی ضخیم £              د) قیچی ساده ¢

56- کدام نوع نخ بیشترین مصرف را در دوخت دارد؟

الف) قرقره نخی مرسریزه ¢         ب) قرقره نایلونی £                 ج) قرقره ابریشمی £           د) قرقره نخی £

57- کاربرد بالشتک بیضی:

الف) جهت اتو کشیدن درزهای منحنی ¢                                 ب) جهت اتو کشیدن درزها £

ج) جهت اتو کشیدن خطهای راست £                                   د) جهت اتو کشیدن خطها و گوشه های جیبها £

58- قیچی برقی چگونه ابزاری است؟

الف) جهت شکافتن درزها و دوخت های ظریف £                                      ب) برای برش در کمیت زیاد ¢

ج) برای برش پارچه هایی که به سرعت ریش می شود£                           د) موارد الف و ج £

59- در موردی که گره نخ زیر پارچه باقی بماند توسط کدامیک از قیچی ها می توان آن را از بین برد؟

الف) قیچی برقی £                  ب) قیچی نخ چین ¢                  ج) قیچی گلدوزی £             د) قیچی دالبر £

60- جهت برش پارچه هایی که بسرعت ریش می شوند از کدام فیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی نخ چین £           ب) قیچی دالبر ¢         ج) قیچی مخصوص پارچه های نازک £               د) قیچی گلدوزی £

61- متر چیست؟

الف) وسیله ای برای رسم الگو £                                                        ب) وسیله ای برای اندازه گیری ¢

ج) وسیله ای برای انتقال الگو £                                                        د) وسیله ای برای علامتگذاری روی کاغذ £

62- وسیله ای که برای علامتگذاری و خط کشی بر روی پارچه استفاده می شود چه نام دارد؟

الف) رولت  £                          ب) گچ £                         ج) صابون خیاطی یا مل ¢                 د) بشکاف £

63- کدامیک از وسایل زیر برای رسم خطوط عمودی در کادر الگو بکار می رود؟

الف) گونیا ¢                     ب) متر £                      ج) خط کش £                        د) رولت £

64- کدامیک از وسایل زیر برای شکافتن درزها و بازکردن جادکمه است؟

الف) قیچی زیگزاگ £          ب) بشکاف ¢                 ج) مل £                    د) هیچکدام £

65- کار قیچی زیگزاگ چیست؟

الف) بریدن پارچه £                                                                ب) تمیز کردن جادرزها و جلوگیری از ریش شدن ¢

ج) برش درزهای شکسته                                          £ د) درآوردن الگو و برش درزهای منحنی £

66- ارتفاع میز برش از سطح زمین چقدر است؟

الف) 50 سانتی متر  £       ب) بین 90 تا 100 سانتی متر ¢         ج) 80 سانتی متر £            د) 70 سانتی متر £

67- طول و عرض میز برش چقدر است ؟

الف) طول 2 متر و عرض آن 1 متر  ¢                                              ب) طول آن 1.5 و عرض آن 2.5 متر است £

ج) طول آن 1 متر و عرض آن 1.5 متر £                                         د) طول و عرض آن 2.5 متر £

68- برای برش چند لایه پارچه از کدام قیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی زیگزاگ £                   ب) قیچی معمولی £                ج) قیچی برقی ¢            د) قیچی دالبر £

69- برای انتقال طرح یا الگو بر روی پارچه از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) سوزن ته گرد £                ب) صابون £                  ج) کاربن ¢                   د) مل £

70- متر چیست؟

الف) وسیله ای برای رسم الگو £                                                        ب) وسیله ای برای انتقال الگو £            

ج) وسیله ای برای اندازه گیری ¢                                                     د) وسیله ای برای علامت گذاری روی کاغذ £

71- برای محافظت از انگشتان هنگام دوخت با دست از ...(انگشتانه )... استفاده می کنیم.

72- برای شکافتن درزها و بازکردن سوراخ جادکمه از ...( بشکاف ) ... استفاده می کنیم.

73- برای علامتگذاری و خط کشی بر روی پارچه از ...(صابون یا مل ) ... استفاده می کنیم.

74- برای جمع کردن سوزن و سنجاق های پراکنده از ...( آهن ربا )... استفاده می کنیم.

75- برای خط کشی بر روی پارچه از ...( صابون یا مل ) ... استفاده می کنیم.

76- انواع کاغذ برش عبارتند از ...( گراف ) ... و ... ( روغنی «پوستی» ) ...

77- برای وصل کردن نقاط مختلف روی الگو از ...( سوزن ته گرد ) ... استفاده می شود.

78- برای ترسیم خطوط ...(عمودی)... از گونیا استفاده می شود.

79- برای کشیدن الگو از ...(کاغذ برش ) ... استفاده می کنیم.

80- طول میز برش ...(2)... متر و عرض آن ...(1)... متر می باشد.

81- ارتفاع میز برش از سطح زمین بین ...(90)... تا ...(100)... سانتی متر می باشد.

82- برای دوخت دو تکه پارچه با دست و گلدوزی از ...( نخ و سوزن)... استفاده می کنیم.

83- نخ کوک برای ...(کوک زدن)... بکار می رود و باید فاقد ...(آهار)... باشد.

84- برای ثابت نگه داشتن الگو بر روی پارچه از ...(سوزن ته گرد)... استفاده می کنیم.

85- برای علامتگذاری بر روی پارچه از ...(صابون یا مل)... استفاده می کنیم.

86- وسیله کمکی برای نخ کردن سوزن ...(سوزن نخ کردن)... است.

87- برای برش پارچه از ...(قیچی)... استفاده می کنیم.

88- برای جمع آوری سنجاقهاو سوزنها از ...(آهن ربا)... استفاده می کنیم.

89- برای شکافتن درزها و جادکمه از ...(بشکاف)... استفاده می کنیم.

90- برای برطرف کردن چروک لباس از ...(اتو)... استفاده می کنیم.

91- از لوازم اصلی در خیاطی ...(پارچه)... می باشد.

92- از متر خیاطی برای ...( اندازه گیری)... استفاده می کنیم.

93- از ...(قیچی)... برای بریدن پارچه استفاده می کنیم .

94- از ...(متر)... اندازه گیری استفاده می کنیم.

95- متر خیاطی ...(150)... سانتی متر است .

96- برای علامتگذاری و خط کش روی پارچه از ...(صابون)... استفاده می کنیم.

97-برای دوخت دو تکه پارچه و گلدوزی از چه ابزار خیاطی استفاده می کنیم؟ سوزن

98- کاربرد سوزن در خیاطی چیست؟ وسیله ای برای دوخت دو تکه پارچه و گلدوزی بر روی پارچه است .

99- دو نوع سوزن را نام ببرید؟ سوزن دست – سوزن چرخ

100- نخ مورد استفاده در خیاطی را نام ببرید؟ نخ کوک – دوک – قرقره - ترویرا

101- نخ کوک در چه موردی استفاده می شود؟ برای کوک زدن

102- چه نوع نخی به خوبی روی پارچه خوابیده و گره نمی افتد؟ نخ ابریشمی

103- چه نوع نخی به علت ظرافت اثر آن روی پارچه باقی نمی ماند؟ ابریشم

104- سوزن و سنجاقها را در کجا نگهداری می کنیم؟ جاسوزنی

105- برای جمع آوری سوزن ها ار چه وسیله ای استفاده می شود؟ آهن ربا

106- کاربرد رولت چیست؟ برای علامتگذاری بر روی الگو

107- برای علامتگذاری بر روی پارچه از چه ابزاری استفاده می شود؟ گچ خیاطی یا مل

108- برای ترسیم خطوط عمودی از چه وسیله ای استفاده می شود؟ گونیا

109- برای وصل نقاط مختلف الگو از چه ابزاری استفاده می شود؟ خط کش

110-برای ثابت نگه داشتن الگو بر روی پارچه از چه ابزاری استفاده می کنیم؟ سوزن ته گرد

111- از چه وسیله ای برای اندازه گیری استفاده می کنیم؟  متر

112- متر خیاطی بر چه اساسی درجه بندی شده است؟ میلی متر و سانتی متر

113- جنس انگشتانه از چیست؟ پلاستیک و فلز

114- برای بریدن پارچه از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟ قیچی

115- ارتفاع میز برش از سطح زمین چقدر است؟ 100 -  90

116- برای باز کردن جادکمه از چه ابزاری استفاده می شود؟ بشکاف

117- برای آویزان کردن لباس از چه ابزاری استفاده می شود؟ جالباسی

118-کدام چرخ خیاطی سرعت بالایی دارد؟ راسته دوز صنعتی

119- کار چرخ خیاطی چیست؟ جهت دوخت استفاده می شود

120- برای جلوگیری از ریش شدن درزها چه باید بکنیم؟ سردوز میزنیم

121- از جاسوزنی چه استفاده ای می کنیم؟ برای قرار دادن سوزن و جلوگیری از پراکندگی آن

122- چهار مورد از وسایل دوخت را بنویسید؟ سوزن – نخ – قیچی – بشکاف – نخ چین

123- انواع چرخ خیاطی را نام ببرید؟ خانگی ( دستی ، برقی ) و صنعتی ( اورنک ، راسته دوزی )

124- کاربرد اتو را بنویسید؟ برای صاف کردن چین و چروک های پارچه

125- انواع اتو را بنویسید؟ اتو پرس – اتو زغالی – اتو برقی – اتو ساده – اتو بخار

126- چرا نباید قیچی روی زمین بیفتد ؟ زیرا باعث کند شدن آن می شود

127- چرا از قیچی مخصوص خیاطی نباید در بریدن کاغذ استفاده کنیم؟ زیرا کند می شود

128- موارد مراقبت از قیچی را بنویسید؟ قیچی را روی زمین نیندازید – همیشه قیچی را خشک نگه دارید – هیچگاه از قیچی مخصوص خیاطی برای بریدن کاغذ استفاده نکنید .

129- انواع قیچی را نام ببرید؟ قیچی زیگزاگ – ساده - برقی

130- کاربرد قیچی را بنویسید؟ برای برش کاغذ و پارچه استفاده می شود

131- متر چیست؟ وسیله ای برای اندازه گیری در خیاطی

132- کاربرد انگشتانه در خیاطی چیست؟ برای جلوگیری از فرو رفتن سوزن به انگشت استفاده می شود

133- از میز برش در چه مواردی استفاده می شود؟ برای برش زدن پارچه

134- انواع کاغذ برش را بنویسید؟ گراف - پوستی

135- کاربرد جاسنجاقی را بنویسید؟ برای نگهداری سوزن و سنجاق ته گرد و از ریخت و پاش سنجاق ها جلوگیری می کند .

136- کاربرد سنجاق ته گرد در خیاطی چیست؟ برای ثابت کردن الگو بر روی پارچه استفاده می شود

137- از گونیا در چه مواردی استفاده می شود؟ برای کشیدن و خطوط عمودی در الگو

138- وسایل مورد نیاز خیاطی را نام ببرید؟ سانتی متر – خط کش – سوزن – نخ – گچ خیاطی – سوزن ته گرد – چرخ خیاطی و ...

139- چرا از میز اتو استفاده می کنیم؟ برای راحت تر اتو کردن

140- انواع سوزن را نام ببرید؟ سوزن دست – چرخ – سوزن لحاف دوزی

141- اگر نتوانستیم سوزن را به راحتی نخ کنیم از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟ سوزن نخ کن

142- انواع نخ را نام ببرید؟ نخ کوک – نخ – قرقره – ابریشم

143- نخ کوک چه ویژگی دارد؟ برای کوک زدن به کار می رود و بدون آهار است

144- متر بر حسب چه واحدهایی مدرج شده است؟ میلیمتر و سانتی متر

145- سطح میز برش باید چگونه باشد؟ صاف باشد

«فصل سوم»                         توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار

1- اگر ضمن کار سوزن به دستمان فرو رفت باید بلافاصله ضد عفونی شود.            ص ¢                      غ £

2- در زمان کار با چرخ خیاطی انگشتان خود را به سوزن بیش از حد نزدیک کنید.     ص £                      غ ¢

3- آیا رعایت بهداشت فردی در کارگاه الزامی است؟                                         ص ¢                      غ £

4- در کارگاه خیاطی برای ایمنی فقط از کپسول آتش نشانی استفاده می کنیم.        ص £                     غ ¢

5- در صورت خراب بودن سیم های وسایل برقی خودمان آنرا درست می کنیم.       ص £                      غ ¢

6- برای پی بردن به حرارت اتو از دستمان استفاده می کنیم.                               ص £                      غ ¢

7- نظافت کارگاه در پایان کار بصورت نوبتی انجام گردد.                                    ص ¢                      غ £

8- قبل از شروع به کار در کارگاه خیاطی لباس کار بپوشیم.                                ص ¢                      غ £

9- در صورت بروز آتش سوزی در چرخ خیاطی با چه وسیله ای آنرا خاموش می کنیم؟

الف) پتو £                         ب) خاک £                          ج) کپسول آتش نشانی ¢             د) آب £

10- اگر ضمن کار با سنجاق یا سوزن به دستتان فرو رفت چه کنیم؟

الف) آنرا چسب زخم بزنیم. £     ب) به پزشک مراجعه کنیم. £         ج) با محلول ضدعفونی می کنیم. ¢  د) همه موارد£

11- جعبه کمکهای اولیه شامل چه چیزهایی است؟

الف) بتادین و باند £         ب) الکل، پنبه و پنس £           ج) چسب زخم، پنبه £           د) همه موارد¢

12- چرا نباید سوزن و سنجاق را بین لبها و دندان قرار بدهیم؟

الف) زبان زخم می شود. £             ب) با عطسه و سرفه بلعیده می شود. ¢     ج) دندانها خراب می شود. £  د) همه موارد£

13- در صورت نفوذ آب به اطراف دستگاه از ......................... آن خودداری کنید.

الف) چرخکاری£                ب) روغنکاری£                   ج) سرویس £             د) روشن کردن¢

14- بعد از استفاده از اتو یا چزخ بلافاصله چه کار کنیم؟

الف) چرخ را روغنکاری و اتو را بگذاریم تا سرد شود      £                          ب) وسایل را جای خودش گذاشته و مرتب کنیم£

ج) سیم اتو و چرخ را از پریز جدا کنیم ¢                                                   د) همه موارد£

15- بهتر است روپوش دارای جیب های بزرگی باشد تا بتوان ...(مترو انگشتانه و مداد ) ... در آن جا بگیرد.

16- در محیط کارگاه باید ...( لباس کار ) ... بپوشیم.

17- برای جلوگیری از برق گرفتگی باید قبل از وصل کردن دوشاخه پریز از ...(سالم بودن روپوش محافظ سیم ) ... اطمینان حاصل کنیم.

18- هرگز برای امتحان حرارت اتو از  ...( دستتان ) ... استفاده نکنید.

19- تهیه کپسول اطفاء حریق در محیط کار ...(لازم )... و ...(ضروری)... است.

20- برای محافظت از انگشتان خود هنگام دوخت از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟  انگشتانه

21- هنگام بروز آتش سوزی از چه وسیله ای استنفاه می کنیم؟ کپسول اطفاء حریق

22- اگر به مدت طولانی خیاطی می کنید بهتر است از چه کفشی استفاده کنید؟ کفش راحتی

23- هنگام کار از چه نوع چهارپایه ای استفاده می کنید؟ قابل تنظیم و دارای پشتی

24- بعد از اتمام کار با اتو آنرا کجا قرار دهیم ؟ جای مخصوص اتو

25- یک مورد از وسایل جعبه کمک های اولیه را نام ببرید؟ چسب زخم

26- جعبه ای که ابزار و وسایل کمک رسانی به اشخاص حادثه دیده را در آن قرار می دهند چه نام دارد؟ جعبه ی کمک های اولیه

27- موقع کار از چه لباسی استفاده می کنیم؟ لباس کار

28- برای رفع خستگی در فاصله یک یا دو ساعت چه کنیم؟ قدری قدم بزنید یا چند حرکت ورزشی مفید انجام دهید .

29- چرا باید موقع کار از چهارپایه نسبتاً بلند پشتی دار استفاده کنیم؟ برای اینکه به کار تسلط داشته باشیم

30- چرا نباید سوزن را بین دندانها قرار داد؟ چون ممکن است آنرا فرو ببریم

31- ویژگی لباس کارگاه را بنویسید؟ آزاد و مناسب با کار خیاطی باشد

32- چرا بهتر است روپوش کار دارای جیبهای بزرگی باشد؟ برای اینکه بتوان وسایل مورد نیاز را در داخل جیب قرار داد

33- چرا باید کف کارگاه کفپوش های قابل شستشو باشد؟ به دلیل اینکه جمع آوری سوزن – سنجاق و خرده پارچه ها و پرز لباس آسان باشد

34- اگر ضمن کار سوزن یا سنجاق به دستتان فرو رفت چه می کنید؟ انگشت را ضدعفوفنی کرده و چسب بزنیم

35- چرا نباید نخ را با دست پاره کنیم؟ چون ممکن است باعث بریدگی پوست دست شود

36- چرا باید کار خیاطی را روی میز انجام داد؟ چون کارتمیز و صحیح تر انجام شود

37- در صورت نفوذ آب به اطراف دستگاه چه کنیم؟ از روشن کردن دستگاه خودداری کنید و محیط کار را خشک کنید

38- قبل از استفاده از اتو چه باید کرد؟ از سالم بودن روپوش محافظ سیم اطمینان حاصل کنیم و سپس درجه اتو را متناسب با پارچه تنظیم کنید

39- هنگام راه اندازی دستگاه نظیر عبور دادن نخ از سوزن دستگاه باید چگونه باشد؟ خاموش باشد

44- چرا جعبه کمکهای اولیه باید در کارگاه باشد؟ چون امکان جراحت دست با چرخ و سوختگی با اتو زیاد است

45- چرا باید وسایل کار را در جای خود بطور صحیح قرار داد؟ بخاطر اینکه در هنگام نیاز زودتر پیدا شود

46- وظایف مهارت آموزان در کارگاه راسته دوزی چیست؟ نظافت نوبتی – نظم – اطاعت از مربی – صرفه جویی

47- چرا وقتی که سوزن به دستتان فرو رفت باید بلافاصله ضد عفونی کرد؟ بخاطر اینکه عفونت نکند

48- نکات ایمنی در هنگام استفاده از اتو را بنویسید؟ هرگز برای میزان حرارت از دستمان استفاده نکنیم بعداز استفاده از اتو آنرا از برق بکشیم

49- چرا باید دوشاخه وسایل برقی بلافاصله پس از پایان کار از پریزکشیده شود؟ برای جلوگیری از اتش سوزی و صرفه جویی در برق

50- نکات ایمنی هنگام کار با چرخ خیاطی را بنویسید؟ 1- قراردادن چرخ خیاطی در محل مناسب 2- نظافت چرخ  3- در زمان کار با چرخ انگشتان خود را بیش از حد به سوزن نزدیک نکنید .

«فصل 4 ، 5 و 6»

توانایی راه اندازی، نگهداری و دوخت با انواع چرخهای خیاطی خانگی، صنعتی (راسته دوز) و سردوز (اورلوک)

1- اگر سوزن چزخ شکسته شود کشش نخ زیاد است.               ص ¢                          غ £

2- برای اینکه چرخ خوب کار کند و صدا ندهد آنرا می شوییم.    ص £                          غ ¢

3- چرخی که خوب کار نکند و صدا بدهد باید روغنکاری شود .    ص ¢                          غ £

4- اگر سوزن چرخ شکسته شود سوزن کج است.                     ص ¢                          غ £

5- در چرخ خیاطی قسمتهای ثابت باید روغنکاری شود.             ص £                          غ ¢

6- از نخ ترویرا بیشتر در چرخ سردوز استفاده می شود.               ص ¢                          غ £

7- اولین مرحله نخ کردن چرخ خیاطی سوزن می باشد.             ص £                          غ ¢

8- پایه چرخ خیاطی نقش نگهداشتن پارچه را بر عهده دارد.                                                         ص ¢                    غ £

9- از انبردست برای بستن پیچ های چرخ خیاطی استفاده می کنیم.                                                ص £                   غ ¢

10- صابون خیاطی برای علامتگذاری و خط کشی روی الگو بکار برده می شود                                ص £                   غ ¢

11-برای علامتگذاری و خط کشی بر روی پارچه از وسیله ای بنام رولت خیاطی استفاده می شود.         ص £                   غ ¢

12- به دستگاه تنظیم نخ زیر چرخ خیاطی (ماکو) هم می گویند.                                                    ص ¢                    غ £

13- به دستگاه تنظیم نخ زیر ماسوره هم می گویند.                                                                   ص £                    غ ¢

14- پایه چرخ نقش به حرکت درآوردن پارچه را بر عهده دارد.                                                      ص £                    غ ¢

15- برای به حرکت درآوردن پارچه در چرخ از وسیله ای بنام کار پیش بر استفاده شده است.                 ص ¢                    غ £

16- چرخ سردوز همان چرخ اورلوک است.                                                                              ص ¢                    غ £

17- برای دوختن پارچه های لطیف از سوزن شماره 16 در چرخ استفاده می شود.                             ص £                    غ ¢

18- برای دوخت پارچه های ضخیم از سوزن شماره 10 و 11 استفاده می شود.                               ص £                    غ ¢

19- انتهای سوزن چرخهای صنعتی استوانه ای شکل در چرخهای خانگی نیم استوانه ای می باشد.      ص ¢                     غ £

20- اهرم بالابرنده نخ شیطانک نام دارد.                                                                                ص ¢                     غ £

21- اگر سوزن شکسته شود چرخ احتیاج به روغنکاری دارد.                                                        ص £                      غ ¢

22- کدام مورد از عوامل فیزیکی محیط کار نمی باشد؟

الف) نور کافی £                     ب) رعایت نکات ایمنی ¢                ج) دمای مناسب £             د) وسایل و ابزار مربوط به خیاطی £

23- وسیله ای که نخ را بدور آن می پیچند و از نخ دور آن نخ زیر دوخت استفاده می شود چه نام دارد؟

الف) ماکو   £               ب) شیطانک £                       ج) ماسوره ¢                              د) کارپیش بر£

24- در شرایط عادی چرخ ها باید هر چند وقت یکبار سرویس شوند؟

الف) هر روز قبل از کار £               ب) ماهانه ¢                       ج) هر هفته  £                      د) هر دو روز یکبار £

25- در چرخهای اورلوک اگر دوخت یکسان نباشد علت چیست؟

الف) نخ کشیده شده £                                                             ب) بین صفحه های کشش گرد و خاک و الیاف جمع شده £

ج) روغن ندارد £                                                                     د) موارد الف و ب  ¢

26- مدت روغنکاری چرخ که به طور مرتب استفاده می شود چقدر است ؟

الف) 4 روز یکبار £               ب) 4 ساعت یکبار ¢                    ج) 4 ماه یکبار £            د) هر روز £

27- اگر دوخت جمع یا چروک شود علت چیست؟

الف) سوزن کج است £      ب) کشش نخ زیاد است £         ج) چرخ درست نخ نشده £           د) موارد ب و ج ¢

28- دلایل شکسته شدن سوزن در چرخ کدامیک از موارد است؟

الف) سوزن کج و چرخ روغن ندارد £                                         ب) کشش نخ زیاد است- دندانه ها پرز گرفته است £

ج) سوزن کج است و یا درست کار گذاشته نشده ¢                   د) همه موارد £

29- بخیه های متوسط و درشت برای چه نوع پارچه هایی مناسبند؟

الف) لطیف و متوسط £      ب) ضخیم و متوسط £              ج) ضخامت متوسط و ضخیم  ¢           د) همه نوع پارچه £

30- اگر سوزن چرخ شکسته شود دلیل آن چیست؟

الف) سوزن کج است ¢      ب) چرخ دست نخ نشده است £         ج) نخ اضافی در چرخ جمع شده £    د) هیچکدام £

31- این وسیله در چرخ خیاطی کار به حرکت درآوردن و رد کردن پارچه را به عهده دارد.

الف) پایه چرخ £     ب) ماسوره  £              ج) کار پیش بر ¢               د) هیچکدام £

32-از چرخ اورلوگ چه استفاه ای می کنند؟

الف) دوخت ساده  £         ب) سردوز زدن ¢                 ج) دوخت نوار اریب £                د) همه موارد £

 

 

33- چرخ برقی چگونه به حرکت در می آید؟

الف) با حرکت دسته چرخ، چرخ شروع به دوختن می کند. £                  ب) با فشار روی پدال آن به گردش در می آید. ¢

ج) گردش تسمه باعث گردش چرخ می شود. £                                   د) سیم به پریز برق وصل شده و چرخ حرکت می کند. £

34- قبل از شروع به دوخت با چرخ خیاطی باید .................

الف) نخ رو به سمت پشت پایه باشد. £                                        ب) نخ رو و نخ ماسوره در قسمت زیر چرخ قرار گیرد. £

ج) نخ ماسوره پشت پایه باشد. £                                               د) موارد الف و ج ¢

35- در چه موقع از کار ماکو را نصب یا بیرون نمی آوریم ؟

الف) در موقعی که سیم چرخ بخ برق باشد. £                     ب) میله نگهدارنده سوزن پایین باشد¢

ج) میله نگهدارنده سوزن بالا باشد. £                                    د) در موقعی که کار پیش بر پایین باشد. £

36- میزان کردن نخ ماسوره توسط

الف) توسط پیچ ماکو صورت می گیرد ¢                                                        ب) توسط شیطانک چرخ انجام می گیرد £

ج) توسط دسته چرخ و دست ماکو صورت می گیرد £                                   د) توسط میله نگهدارنده سوزن انجام می گیرد£

37- اگر نخ زیرین چرخ پاره شود عیب از ...................

الف) اگر عیب از نخ نباشد ماسوره عوضی اندخته شده ¢                                  ب) سوزن وارونه به چرخ نصب شده £

ج) عیب از سفت بودن درجه تنظیم کشش نخ است£                                       د) فنر چرخ بیش از اندازه شل است £

38- میزان درشتی یا ریزی بخیه توسط این دستگاه تنظیم می شود.

الف) شیطانک £           ب) ماکو £                    ج) دستگاه تنظیم طول بخیه ¢                  د) ماسوره£

39- بخیه های ریز جهت دوخت چه پارچه هایی است؟

الف) پارچه های ضخیم £                  ب) پارچه های لطیف ¢                 ج) پارچه هایی با ضخامت متوسط£        د) هیچکدام£

40- بخیه های متوسط جهت دوخت چه پارچه هایی است ؟

الف) پارچه های نازک £              ب) پارچه هایی با ضخامت متوسط¢            ج) پارچه های پشمی £        د) پارچه های ضخیم£

41- بخیه های درشت جهت دوخت چه پارچه هایی است؟

الف) پارچه های لطیف £           ب) پارچه هایی با ضخامت متوسط£   ج) پارچه های ضخیم ¢      د) پارچه های ریز بافت£

42- دستگاه تنظیم نخ زیر چه نام دارد؟

الف) شیطانک £             ب) ماکو ¢               ج) ماسوره £                               د) اهرم £

43- هنگام تمیز کاری چرخ های برقی خانگی و دستی چه کنیم تا سوزن حرکت نکند؟

الف) چرخ را از برق بکشیم £                                                          ب) به سرویس کار مراجعه کنیم £

ج) مهره وسط فلکه چرخ را شل کنید ¢                                            د) مواظب انگشتان خود باشید £

44- دوخت همزمان با نخ رو انجام نمی شود این عیب مربوط به کدام قسمت است؟

الف) نخ کوک گره خوردگی دارد    £  ب) نخ ماسوره گره خوردگی دارد¢     ج) نمره و جنس نخ یکی نیست£      د) میله سوزن ایراد دارد£

 

 

45- دوخت زیر کار شل است این عیب چگونه برطرف می شود؟

الف) درجه کشش نخ رو باید سفت شود. ¢                                 ب) سوزن چرخ کج است £

ج) پیچ ماکو باید سفت تر شود £                                             د) ماکو و ماسوره باید عوض شود £

46- این دستگاه در چرخ خیاطی نقش رد کردن و به حرکت درآوردن پارچه را عهده دار است؟

الف) ماسوره  £               ب) ماکو  £                           ج) پایه چرخ £                         د)   کار پیش بر¢

47- چه سوزنی برای دوخت پارچه های لطیف بکار می رود؟

الف) سوزن شماره 14 £   ب) سوزن شماره 8 £                    ج) سوزن شماره 10 و 11 ¢              د) سوزن شماره 16 £

48- چه سوزنی برای دوخت پارچه های ضخیم بکار می رود؟

الف) سوزن شماره 16 ¢          ب) سوزن شماره 9 £                     ج) سوزن شماره 10 £                        د) سوزن شماره 11 £

49- چه قسمت هایی از چرخ را روغنکاری می کنند؟

الف) قسمت های ثابت £           ب) قسمت های متحرک ¢            ج) قسمت دسته و رکاب £       د) قسمت بالای چرخ £

50- اگر سوزن شکسته شود علت آن چیست؟

الف) چرخ درست نخ کش نشده است £                                                              ب) کشش نخ زیاد £       

ج) سوزن کج است و یا سوزن صحیح بسته نشده¢                                              د) نخ اضافی در چرخ جمع شده£

51- چه موقع باید به چرخ روغن بدهیم؟

الف) زمانی که چرخ در حال کار کردن است £                                      ب) هنگامی که چرخ صدا می دهد و خشک است¢

ج) زمانی که چرخ نخ می برد£                                                            د) زمانی که چرخ سوزن می شکند£

52- نام دیگر چرخهای سردوز چیست؟

الف) چرخهای صنعتی £             ب) چرخهای پیشرفته £        ج) در فارسی زیگزاگ دوز و در لاتین اورلوگ ¢     د) راسته دوز£

53- کدامیک از چرخهای زیر  علاوه بر پاکدوزی، لبه اضافه پارچه را می چینند؟

الف) چرخ دستی £        ب) چرخ راسته دوز£                ج) چرخ سردوز ¢                     د) چرخ جادکمه £

54- کدامیک از چرخهای زیر سرعت کمتری دارد؟

الف) راسته دوز £        ب) دستی ¢                ج) سردوز £                   د) برقی£

55- کار شیطانک چیست؟

الف) طول بخیه را تنظیم می کند £                                                                           ب) ماسوره را پر می کند £       

ج) نمی گذارد نخ اضافی رد شود و در ماکو گیر کند¢                                            د) کشش نخ را تنظیم می کند£

56- دستگاه تنظیم نخ رو چه کاری انجام می دهد؟

الف) سرعت چرخ را کنترل می کند£                  ب) با چرخش این دستگاه می توانیم بخیه مناسب (بستگی به ضخامت پارچه) بزنیم¢

ج) نخ را از ماسوره خارج می کند£                     د) ماکو را در داخل قاب ماکو می چرخاند£

57- چرخ مادگی دوز برای چه دوختی استفاده می شود؟

الف) گلدوزی £            ب) مخصوص سردوزی £            ج) مخصوص ساده دوزی £        د) مخصوص جادکمه ¢

 

58- دستگاه تنظیم نخ زیر چه نام دارد؟

الف) شیطانک £              ب)ماکو ¢                     ج) ماسوره £                د) اهرم £

65- چه قسمت چرخ خیاطی را روغن کاری می کنند؟

الف) قسمت ثابت  £       ب) قسمت متحرک ¢                  ج) قسمت دسته و رکاب £                  د) قسمت بالای چرخ £

59- در چرخهای راسته دوز نخ زیر توسط چه دستگاهی تأمین می شود؟

الف) ماکو  ¢           ب) قرقره £                      ج) ماسوره  £                   د) شیطانک £

60- چرخهای راسته دوز به ترتیب چگونه نخ می شود؟

الف) ماسوره، شیطانک، سوزن £                                              ب) فنر تنظیم کشش نخ رو، شیطانک، ماسوره £

ج)سوزن، ماسوره، کشش نخ رو £                                             د) فنر تنظیم کشش نخ رو، شیطانک، سوزن¢

61- اگر ماسوره به طور کامل پر شود چه اتفاقی می افتد؟

الف) حرکتش در ماکو کند می شود ¢                                                        ب) حرکتش در ماکو تند می شود£  

ج) در خار ماسوره پیچ جا نمی افتد£                                                         د) ماسوره پیچ خراب می شود£

62- کدام قسمت چرخ نباید روغنکاری شود؟

الف) قسمت های اتصال برق  ¢                  ب) مهره های در حال حرکت £     ج) کمپلت £         د) سوزن و کار پیش بر £

63- اگر سوزن بشکند و داخل ماکو بماند چه اتفاقی می افتد؟

الف) چرخ نمی دوزد£          ب) نخ پاره نمی شود£              ج) کج شدن سوزن £              د) کج شدن ماکو ¢

64- کدامیک از موارد زیر از نکات ایمنی هنگام چرخ کردن محسوب نمی شود؟

الف) پوشیدن لباس کار £                                                                                             ب) نور مناسب و کپسول آتش نشانی £        

ج) هنگام چرخکاری انگشتان خود را بیش از حد به سوزن نزدیک نکنید £                   د) تمام موارد¢

65- اگر چرخ خوب کار نکند و صدا دهد دلیل آن عبارتند از :

الف) روغن ندارد، نخ اضافی در چرخ جمع شده £                                               ب) پرز پارچه در دندانه ها جمع شده £

ج) نوع روغن خوب نبوده، در چرخ برق موتور عیب دارد £                                  د) تمام موارد¢

66- طرف صاف سوزن در چرخ های خانگی در جهت ...( روبروی) ... مسیر نخ قرار می گیرد.

67- چرخ خیاطی پس از ...(24)... ساعت کار باید روغنکاری شود.

68- اگر ماسوره بطور کامل پر شود حرکتش در ماکو ...(کند ) ... می شود.

69- ساختمان ماشین اورلوک از ...(2)... قسمت تشکیل شده است.

70- برای چرخ سردوز از نخ ...(ترویرا)... استفاده می کنیم.

71- برای دوخت پارچه های ظریف از سوزن شماره ...(11)... استفاده می شود.

72- برای دوخت پارچه های معمولی از سوزن شماره ...(14)... استفاده می شود.

73- برای دوخت پارچه های ضخیم از سوزن شماره ...(16)... استفاده می شود.

74- درجه بخیه را مناسب با ...(نخ)... و ...(پارچه)... تنظیم می کنیم.

75- درجه کشش نخ را مناسب با ...(نخ)... و ...(پارچه دوخت)... تنظیم می کنیم.

76- اگر چرخ خوب کار نکند و صدا بدهد احتیاج به ...( روغن کاری )... دراد.

77- برای باز کردن سوزن چرخ راسته دوز از ...(پیچ گوشتی ) ... استفاده می کنیم.

78- اگر دوخت جمع یا چروک شود کشش نخ ...(زیاد )... است.

79- اگر سوزن چرخ کج شود سوزن ...(صحیح گذاشته نشده )... است.

80- اگر سوزن بطور صحیح کار گذاشته نشود سوزن ...(می شکند) ... .

81- اگر پارچه بطور صحیح از چرخ خیاطی خارج نشود سوزن ... ( می شکند )... .

82- پارچه بوسیله ...(کار پیش بر)... چرخ به حرکت در می آید.

83- جهت دوخت پارچه های ضخیم از سوزن شماره ...(16)... استفاده می کنیم.

84- وسیله ای جهت محکم نگهداشتن پارچه به هنگام دوخت با چرخ خیاطی ...(پایه)... است.

85- درجه بخیه چرخ را مناسب با ...(نخ)... و ...(جنس پارچه تنظیم )... می کنیم .

86- به دستگاه تنظیم نخ زیر ...(ماکو)... گفته می شود.

87- چرخ سردوزی پس از چند ساعت استفاده باید روغنکاری شود؟ 4 ساعت

88- اگر نخ ماسوره را بیش از حد پر کنیم چه اتفاقی می افتد؟

الف) حرکت چرخ کند می شود £      ب) حرکت ماسوره در ماکو کند می شود¢      ج) نخ مدام کنده می شود£       د) همه موارد£

89- کار پیش بر چرخ چه کاری انجام می دهد؟ نقش رد کردن و به حرکت دراوردن پارچه بر عهده دارد

90- موقع دوخت نخ پاره می شود این عیب مربوط به کدام قسمت است؟ نخ کوک گره خوردگی دارد و صاف نیست

91- انواع چرخ خیاطی را نام ببرید؟ دستی – خانگی - صنعتی

92- چرخ خیاطی دستی چه نوع چرخ خیاطی است ؟ خانگی

93- ماشین دوخت برقی به غیر از دوخت ساده چه دوخت های دیگری انجام می دهند؟ زیگزاک

94- قسمتهای مختلف چرخ خیاطی را نام ببرید؟ شیطانک – کارپیش بر – پایه – درجه تنظیم کشش نخ

95- کاربرد ماکو را بنویسید؟ برای تنظیم نخ زیر

96- در هنگام پر کردن ماسوره چه نکته ای را باید توجه کنیم ؟ ماسوره کاملا پر نشود و مرتب پیچیده شود .

97- کاربرد پایه چرخ چیست؟ برای نگهداشتن پارچه

98- اگر کار پیش بر بیش از اندازه پایین قرار بگیرد چه اتفاقی می افتد؟ پارچه حرکت نمی کند

99- اگر کار پیش بر بیش از اندازه بالا قرار بگیرد چه اتفاقی می افتد؟ حرکت پارچه کند و در نتیجه میزان بخیه ها مرتب نخواهد شد .

100- چرا هنگام نخ کردن چرخ باید دقت داشته باشیم که حتماً نخ از شیطانک عبور کند؟ تا نخ اضافی رد نشود و در ماکو گیر نکند .

101- کاربرد دستگاه تنظیم نخ رو چیست؟ تنظیم کشش نخ و تنظیم دوخت نخ

102- بخیه های ریز و متوسط جهت چه پارچه هایی است ؟ پارچه های لطیف و پارچه هایی با ضخامت متوسط

103- کدام دستگاه برای تنظیم دوخت یا طول بخیه است؟ دستگاه تنظیم طول بخیه

104- از کدام وسیله برای تنظیم نخ زیر استفاده کنیم؟ ماکو

105- اگر نخ به سختی از ماسوره داخل ماکو شود باید چه کنیم ؟ پیچ ماکو را کمی شل کنید

106- وسیله ای که نخ را بدور آن می پیچند و به عنوان نخ زیر دوخت استفاده می شود ...(ماسوره)... نام دارد.

107- نام دیگر اهرم بالا برنده نخ چیست؟ شیطانک

108- دلایل عوض کردن سوزن چرخ را بنویسید؟ سوزن کج است یا نوک آن کند شده است

109- چرخ اورلوک جزء کدام نوع چرخ می باشد؟ صنعتی

110- چرخ دستی جزء کدام نوع چرخ است؟ خانگی

111- کشش نخ قلابها در چرخ سردوز چگونه باید باشد؟ کشش نخ نباید زیاد سفت یا شل باشد

112- چه عاملی باعث روان ، راحت و نرم بودن بافت اورلوگ روی پارچه می شود؟ کشش مناسب نخ

113- اگر در چرخ سردوز تنها یک مسیر نخ کشی صحیح انجام نشود چه می شود؟ عمل دوخت صورت نمی گیرد

114- اگر ماسوره کاملاً پر شود حرکتش در ماکو چگونه است؟ حرکتش در ماکو کند می شود

115- قسمت بالای سوزن کدام چرخها گرد است؟ صنعتی

116- سوزن چرخ خیاطی خانگی و فاف چگونه است؟ یک طرف آن صاف و طرف دیگر گرد است

117- سوزن کدام چرخها یک طرف صاف و یک طرف گرد است؟ چرخ خیاطی خانگی

118- سوزن چرخ اورلوک و راسته دوز چگونه است؟ قسمت بالای این سوزنها گرد است

119- چرخ بعد از چند ساعت استفاده باید روغنکاری شود؟ 24 ساعت

120- اگر دوخت روی کار شل است عیب آن را چگونه برطرف می کنید؟ کشش نخ بوسیله پیچ ماکو باید سفت تر شود

121- اگر دوخت زیر کار شل است چگونه عیب آن را رفع می کنید؟ درجه کشش نخ رو باید سفت تر  شود

122- اگر دوخت زیر کار شل است ایراد از چیست؟ درجه کشش نخ رو باید سفت تر شود

123- اگر دوخت روی کار شل است ایراد از چیست؟ پیچ ماکو باید سفت تر شود

124- اگر نخ کوک گره خوردگی داشته باشد و صاف نباشد موقع دوخت چه اتفاقی می افتد؟ دوخت هم زمان با نخ رو انجام نمی شود

125- برای دوخت پارچه های ضخیم از کدام سوزن چرخ استفاده می کنیم؟ 14 تا 16

126- کدام قسمت از چرخ نباید روغنکاری شود؟ قسمتهای اتصال برق

127- موقع دوخت نخ پاره می شود این عیب مروبط به کدام قسمت است؟ نخ دوک گره خوردگی داشته باشد و صاف نباشد موقع دوخت نخ پاره می شود

128- برای دوخت پارچه های نازک و ظریف از کدام سوزن چرخ استفاده می شود؟ 9 تا 11

129- دوخت همزمان با نخ رو انجام نمی شود این عیب مربوط به کدام قسمت چرخ است؟ گره خوردگی و تاب خوردگی بیش از حد نخ دوک یا نخ ماسوره

130- چرا نباید هنگام دوخت پارچه را از زیر چرخ بکشیم ؟ چون سوزن می شکند

131- کدام دوخت بیشترین کاربرد را در خیاطی دارد؟ دوخت ساده

132- قسمتهای مختلف چرخ خیاطی را نام ببرید؟ ماسوره – ماکو – پارچه چرخ – کار پیش بر – شیطانک – دستگاه تنظیم نخ رو – تنظیم طول بخیه

133- ساده ترین نوع ماشین دوخت کدام است؟ چرخ خیاطی خانگی

134- نام وسیله ای که در زیر چرخ جای دارد و ماسوره در آن قرار می گیرد چیست؟ ماکو

135- وسیله ای که از آن به عنوان نخ زیر دوخت استفاده می شود چه نام دارد؟ ماسوره

136- نقش پایه چرخ در چرخ خیاطی چیست؟  برای محکم نگه داشتن پارچه هنگام دوخت

137- نام وسیله ای که برای محکم نگهداشتن پارچه به هنگام دوخت با چرخ است چیست؟ پایه چرخ

138- نقش به حرکت  در آوردن  و رد کردن پارچه را عهده دار است نامش چیست؟ کار پیش بر

139- کار پیش بر چیست؟  نقش به حرکت درآوردن و رد کردن پارچه را به عهده دارد .

140- اگر نخ از شیطانک عبور نکند چه اتفاقی می افتد؟ نخ اضافی رد می شود و در قسمت های ماکو گیر می کند و چرخ حرکت نمی کند

141- برای نخ کشی چرخ اهرم بالابر پایه باید در چه حالتی باشد؟ بالا

142- اگر چرخ خوب کار نکند و صدا دهد اولین اقدام برای رفع ایراد چیست؟ روغن کاری

143- اگر سوزن بطور صحیح کار گذاشته نشود چه اتفاقی برای چرخ رخ می دهد؟ سوزن می شکند

144- اگر پرز در دندانه ها جمع شده باشد چرخ چه ایرادی پیدا می کند؟چرخ خوب کار نمی کند و صدا می دهد

145- اگر سوزن برای پارچه کلفت باشد دوخت چرخ چگونه است؟ دوخت جمع یا چروک می شود

146- اگر دوخت جمع یا چروک شود دلیل آن چیست؟کشش نخ زیاد است

147- اگر کشش نخ زیاد باشد دوخت چرخ چگونه است؟دوخت جمع یا چروک می شود

148- اهرم بالابر پایه در چرخ راسته کدام قسمت است؟زیر چرخ و پشت چرخ

149- انواع سوزن چرخ خیاطی را نام ببرید؟سوزن شماره 10 و 11 برای پارچه های لطیف – سوزن شماره14 برای دوخت پارچه های معمولی – سوزن شماره 16 برای پارچه های ضخیم

150- سوزن چرخ خیاطی خانگی چه ویژگی دارد؟ یک طرف صاف و طرف دیگر گرد است

151- فرق سوزن چرخ راسته دوز و چرخ خیاطی خانگی در چیست؟ چرخ خیاطی خانگی یک طرف صاف و طرف دیگر آن گرد است ولی چرخ راسته دوز دو طرفش گرد است .

152- روش جاانداختن سوزن در چرخ خیاطی خانگی را توضیح دهید؟ طرف صاف سوزن در جهت روبروی مسیر نخ باشد

153- برای دوخت پارچه لطیف از چه سوزنی استفاده کنیم ؟ شماره11

154- برای دوخت پارچه معمولی از چه سوزنی استفاده کنیم ؟ شماره 14

155- برای دوخت پارچه ضخیم از چه سوزنی استفاده کنیم ؟ شماره 16

156- اگر چرخ خوب کار نکند علت چیست؟ 1- روفن کاری نشده   2- نخ اضافه در چرخ جمع شده

157- اگر سوزن چرخ شکسته شود علت چیست؟ 1- سوزن کج است . 2- سوزن درست گذاشته نشده 3- پارچه را درست از چرخ خارج نکرده اید .

158- 4 مورد از موارد محافظت و نگهداری چرخ را بنویسید؟ 1- نظافت چرخ 2- روغنکاری چرخ 3- بازبینی نهایی برای جلوگیری از ماندن قطعات شکسته دکمه و..

159- چرا همیشه بعد از اتمام کار دوخت با چرخ باید یک قطعه پارچه ضخیم و تمیز زیر پایه چرخ باشد؟ چون پرز و خاک داخل کار پیش بر نشود

160- چرخ سردوز هر چند ساعت باید روغنکاری شود؟ هر 4 ساعت

161- تعمیرات عمده چرخ هر چند ماه یکبار انجام می شود؟ 6 ماه

162- اولین مرحله ای که باید برای شروع چرخکاری انجام داد چیست؟ ابتدا پایه فشارنده را با پدال یا بالا برنده پایه فشار بالا ببرید و پارچه ای که می خواهد روی آن دوخت انجام دهید زیر آن قرار دهید .

163- چرا در پایان چرخکاری نباید پارچه را بکشیم؟ زیرا ممکن است سوزن کج شده و یا بشکند

164- در چرخکاری با چرخ سردوز چه نکته ای را باید توجه کنیم ؟ سرعت زیاد نباشد تا باعث خرابی چرخ و از بین رفتن پارچه شود

165- در کدام دوخت نیازی به اضافه درز نیست؟ دوخت زیگزاک

166- اضافه درز در دوخت ساده چرخ چند ساعت است؟ بین 1 تا 5/1 سانتی متر

167- دوخت سردوز و بخیه ساده چه فرقی با هم دارند؟ سردوز برای جلوگیری از ریش شدن پارچه بکار می رود ولی بخیه ساده برای وصل دو تکه پارچه به هم و زمانی که به دوام و استحکام دوزی نیاز است به کار می رود

« فصل 7»                                                               توانایی دوخت های مقدماتی

1- از کوک دندان موشی برای دوخت حاشیه پارچه استفاده می کنیم.                           ص ¢                               غ  £

2- برای دوخت پارچه های نازک از نخ کاموا در چرخ خیاطی استفاده می کنیم.             ص £                               غ  ¢

3- اولین و آسانترین نوع دوخت کدام است؟

الف) دوخت زیپ £          ب) دوخت مغزی £                  ج) دوخت راسته  ¢                     د) دوخت قزن

4- کدام دوخت از سمت چپ به راست است؟

الف) دوخت درز منحنی £          ب) دوخت زیگزاگ ¢                ج) دوخت پس دوز £            د) دوخت راسته £

5- دوخت پس دوز از کدام سمت شروع می شود؟

الف) از سمت راست £     ب) از سمت چپ ¢                    ج) از سمت بالا £                  د) از سمت پایین £

6- کدام دوخت به شکل مثلثهای یک اندازه است؟

الف) دوخت راسته £                   ب) دوخت منحنی £                    ج) دوخت پس دوز £           د) دوخت زیگزاگ ¢

7- برای کدام دوخت نیاز است سوزن چرخ در پارچه بماند و پارچه برای دوخت جابه جا شود؟

الف) دوخت پس دوز £                  ب) دوخت شکسته ¢                      ج) دوخت ساده  £            د) دوخت زیگزاگ £

8- عرض بندینک چند سانتی متر است ؟

الف) 4 سانتی متر £                     ب) 5 سانتی متر £                       ج) 3 سانتی متر ¢            د) 2 سانتی متر £

9-  در مواقعی که به دوام و استحکام دوزی نیاز است از چه دوختی استفاده می کنیم؟

الف) زیگزاگ  £               ب) سردوزی £                    ج) پس دوزی £                    د) بخیه ¢

10- کدام دوخت از روی پارچه دیده نمی شود؟

الف) بخیه £              ب) کوک ساده  £                ج) دوخت پس دوزی ¢                        د) زیگزاگ £

11- بندینک چیست؟

الف) نواری است که از راسته پارچه در می آید و طول آن 6 سانتی متر و عرض آن 3 سانتی متر است . £

ب) نواری است که از اریب پارچه در آید و طول آن دلخواه و عرض آن 3سانتی متر است ¢

ج) نواری است که از کناره پارچه د رمی آید و طول آن 6 و عر ض آن 3 سانتی متر است £

د)  نواری است که از پهنای پارچه در می آید به طول 6 و عرض 3 سانتی متر £

12- برای دوخت جادکمه از چه دوختی استفاده می شود؟

الف) بخیه £                 ب) دندان موشی ¢                    ج) زیگزاگ £                      د) کوک ساده £

13- برای وصل دو تکه پارچه به هم و تا نمودن لبه پارچه از چه دوختی استفاده می شود؟

الف) زیگزاگ  £                      ب) دوخت راسته یا بخیه ساده ¢            ج) پس دوز £               د) دندان موشی £

14- کدامیک از شکلهای زیر دوخت زیگزاگ را نشان می دهد؟

الف) - - - -  £                 ب) - . - .-  .- . £                        ج)          ××××××       ¢              د)                         £

15- برگرداندن بندینک به چه طریق انجام می گیرد؟

الف) بوسیله مداد £                ب) میل بافتنی  £                       ج) نخ و سوزن درشت ¢             د) از رو چرخ می کنیم£       

16- جهت بندینک از ............

الف) از راسته پارچه بریده می شود£           ب) از اریب پارچه ¢      ج) از بیراه پارچه £               د) از ترکی پارچه £

17- کوک زدن روی زیپ در چه موردی انجام می شود؟

الف) برای دوخت زیپ دامن بکار می رود£                                        ب) برای جلوگیری از لغزیدن پارچه موقع گذاردن زیپ ¢

ج) برای دوخت زیپ شلوار پایه مخصوص چرخ بکار می رود £         د) سه کوک کوتاه و یک کوک بلند را کوک زیپ می گویند £

18- اتوی قسمتی از پارچه که چین کش شده باشد چگونه است ؟

الف) بعد از اینکه چین کش کردیم خوب اتو می زنیم . £      ب) نوک اتو را در داخل چینها فرو برده بدون اینکه روی چینها اتو بکشیم¢

ج) نیازی به اتو کشی ندارد £                                             د) بعد از چرخ کردن روی دوخت را به آرامی اتو می کشیم £

19- زیپ را چگونه اتو می کنیم؟

الف) روی بالشتک بیضی اتو می شود. £                               

ب) اتو را مستقیماً روی دندانه های زیپ می کشیم £

ج) ابتدا زیپ را بسته و اتو را رو اتویی روی  آن پهن می کنیم روی بالشتک بیضی اتو می زنیم ¢

د) روی بالشتک استوانه ای اتو می زنیم تا فرم چاک از بین نرود £

20- دوخت پس دوز از سمت ...( راست ) ... شروع می شود.

21- انواع لایی را نام ببرید؟ لایی چسب – لای پارچه ای – لایی مویی

22- کدام لایی دو پارچه را به یکدیگر می چسباند؟ لایی زانفیکس

23- کاربرد کوک ساده را بنویسید؟ برای وصل کردن دو پارچه به یکدیگر است

24- پس دوزی در چه مواردی بکار می رود؟ در مواردی که نباید دوخت از پشت یا روی پارچه دیده شود

25- طریقه دوخت زیگزاگ را بنویسید؟ چند تار از پارچه اصلی را بگیرید و بصورت ضربدر کنیم الی 1 سانتی متر پایین تر سوزن را در قطعه رویی فرو کنید به طوری که به پارچه اصلی نرسد و دوباره بصورت ضربدر با همان فاصله و ارتفاع به سمت راست حرکت کنید .

26-کاربرد دوخت دندان موشی را بنویسید؟ برای تزیین لبه ی دستمال و تکه دوزی و دوخت جادکمه است

27- پاک دوزی یا سردوزی به چه منظوری انجام می شود؟ به منظور جلوگیری از ریش شدن پارچه

28- چه هنگام از دوخت بخیه استفاده می شود؟ مواقعی که به دوام و استحکام دوزی نیاز است

29- چند نوع دکمه می شناسید نام ببرید؟ دکمه پایه دار – بدون پایه – دکمه فشاری

30- قزن قفلی را با چه دوختی روی لباس محکم می کنید؟ دندان موشی

31- برای دوختن جادکمه از چه نوع دوختی استفاده می شود؟دندان موشی

32- عرض پارچه بندینک چند سانتی متر است؟ 3 سانتی متر

33- روش دوخت دکمه بدون پایه را بنویسید؟ ابتدا سوزن را روی سوراخ دکمه قرار داده و چند بار نخ را روی آن بدوزید . سپس نخ را به زیر دکمه منتقل کرده بعد چندبار نخ را دور نخهای زیر دکمه بچرخانید تا پایه آن محکم شود . در  پایان کار پارچه را برگدانده نخهای پشت دکمه را چند بار دندان موشی ریز بدوزید .

34- روش دوخت دکمه فشاری را بنویسید؟ دکمه فشاری از بین چهار سوراخ ، با بخیه های مکرر ، روی هم می دوزیم .

35- روش دوخت قزن قفلی را بنویسید؟ روی قسمت نر را بوسیله دوخت دندان موشی بپوشانید و باقیمانده نخ را در محلی که خمیدگی پیدا کرده بوسیله چند سردوزی به لباس وصل کنید با این عمل دوخت را محکم کرده اید و قسمت ماده را هم مثل به روش دوخت نر می دوزیم

36- روش دوخت جادکمه با دست را توضیح دهید؟ ابتدا باید اندازه گیری جادکمه را تعیین کنیم بعد وسط محلی را که برای جادکمه انتخاب کرده ایم چاک زده و برای دوخت از سمت چپ شروع کرد و دور تا دور آن را دندان موشی ریز می زنیم

37- طریقه دوخت زیپ را شرح دهید؟ برای دوخت زیپ از سمت راست زیپ را دوخته بعد بر می گردانیم و روی آن را اتو کرده سپس قسمت چپ لباس را روی زیپ آورده طوری که کاملا روی زیپ پوشانده شده و دوباره روی آن را می دوزیم .

38- بندینک از کدام راه پارچه برش زده می شود و چگونه دوخته و به روی راست برگردانده می شود؟ از اریب پارچه برش زده آن را از پشت پارچه از وسط تا و اتو می زنیم و سپس نوار را چرخ کرده و بوسیله سوزن و نخ محکم یک سر نوار را با چند بخیه دوخته و آن را برمی گردانیم

39- طریقه صحیح دوخت مغزی را شرح دهید ؟ روی نوار را به روی پارچه قرار دهید با ملایمت آن را بکشید و کوک بزنید جا درز پارچه را مساوی جادرز نوار بدوزید روی کوک را چرخ کرده و به پشت برگردانید و به بخیه چرخ پس دوزی کنید .

40- طریقه برش چین را بنویسید؟ سه برابر محل برش را از راسته پارچه به عرض دلخواه برش زده

« فصل 8 و 9»

توانایی برش و دوخت وسایل آشپزخانه از قبیل دم کنی، پیش­بند، روقوری، دستگیره و رومیزی

1- متراژ پارچه از ترکی حساب می شود.                                                          ص ¢                   غ £

3- برای دوخت سرویس آشپزخانه از پارچه های ابریشمی استفاده می کنیم.             ص £                   غ ¢     

4- برای دوخت آستر سرویس آشپزخانه از پارچه متقال یا چلوار استفاده می کنیم.      ص ¢                    غ £

5- به نخهای عمودی پارچه تار و به نخهای افقی پود می گویند.                            ص ¢                    غ £

6- به حاشیه پارچه ترکی گفته می شود.                                                           ص ¢                    غ £

7- ترکی پارچه همان عرض پارچه است.                                                         ص £                    غ ¢

8- متراژ پارچه را چگونه محاسبه می کنند؟

الف) عرض پارچه  £            ب) طول پارچه  £                ج) ترکی پارچه £                        د) ب و ج ¢

9- پارچه های پشمی از چه الیافی تهیه شده اند؟

الف) الیاف مصنوعی £        ب) الیاف نخی £                   ج) الیاف گیاهان £               د) از پشم حیوانات  مانند بز و شتر ¢

10- پارچه های ساده چه پارچه هایی هستند؟

الف) پارچه هایی که دارای طرح می باشند. £                                             ب) پارچه هایی با طرح چهارخانه £

ج) پارچه هایی که طرح و نقش ندارند ¢                                         د) پارچه های  ضخیم و راه دار £

11- جنس پارچه آستری از چیست؟

الف) ساتن، نایلون £      ب) چلوار، کتان، پاتیس ¢            ج) تترون، ریون £                   د) مخمل، ساتن £

12- پارچه های نایلونی از چه الیافی تهیه شده اند؟

الف) الیاف گیاهی £                     ب) الیاف حیوانی £                       ج) الیاف مصنوعی ¢            د) الیاف گیاهی و حیوانی £

13- برای دو عدد دستکش فر الگو را چند بار بر روی پارچه گذاشته و برش می زنیم؟

الف) 2 بار £                    ب) 4 بار £                 ج) 6 بار £                           د) 8 بار ¢

14- الیاف طبیعی، الیافی هستند که در طبیعت وجود داشته و بشر فقط در تولید آن دخالت می کند.      ص ¢                غ £

15- انواع رومیزی عبارتند از :

الف) رومیزی دایره £        ب) رومیزی مربع £             ج) رومیزی مستطیل £                د) همه موارد ¢

16- فاصله بین طول و عرض پارچه ...(اریب)... گفته می شود.

17- مقدار لازم برای افتادگی رومیزی بین ...(25)... الی ..(30)... است.

18- به طول پارچه ...(ترکی) ... هم می گویند.

19- در مواردی که دوخت نباید از یک روی پارچه دیده شود از دوخت ...(پس دوزی)... استفاده می کنیم.

20- برای چسباندن لایی چسب به پارچه قسمت ...(براق) ... آنرا روی پارچه می گذاریم.

21- جای دوخت در دم کنی ...(1سانتی متر)... سانت است.

22- از کدام قسمت پارچه برای اندازه گیری متراژ پارچه استفاده می شود؟ قسمت ترکی پارچه

23- کاربرد روقوری را بنویسید. برای گرم نگه داشتن چای

24- برای تهیه دستکش فر از الگو چندبار برش می زنیم؟ 8 بار

25- سرویس آشپزخانه شامل چند تکه است 4 مورد را نام ببرید؟ 9 تکه  - دم کنی در سه سایز – یک جفت دستگیره – پیش بند – روقوری – یک جفت دستگیره ساده

27- پارچه نخی از چه الیافی بافته شده است؟ الیاف طبیعی

28- الیاف طبیعی در کجا یافت می شود؟ در طبیعت

29- منشأ پارچه نخی چیست؟ گیاهی

30- منشأ پارچه پشمی چیست؟ حیوانی

31- پارچه نایلونی از چه الیافی بافته شده است؟ الیاف مصنوعی

32- راه پارچه از کدام قسمت پارچه است؟ طول یا ترکی پارچه

33- ویژگی ترکی پارچه چیست؟ ریش نمی شود و راه پارچه از این قسمت است .

34- متراژ پارچه از کدام قسمت پارچه است؟ ترکی پارچه

35- فاصله بین طول و عرض پارچه چه نامیده می شود؟ اریب پارچه

36- به نظر شما چه طرحی از پارچه برای سرویس آشپزخانه مناسب است؟ طرح میوه ای - شطرنجی

37- الیاف نساجی چند دسته هستند نام ببرید؟ 2 دسته طبیعی و مصنوعی

38- الیاف طبیعی را توضیح دهید؟ الیافی که از گیاهان بدست می آید در طبیعت بافت می شود و بشر درتولید آن دخالت می کند .

39- الیاف مصنوعی در کجا تهیه می شوند و از چه منابعی بدست می آیند؟ در کارخانه تهیه می شود و از منابع طبیعی و مصنوعی بدست می اید مثل پارچه نایلونی

40- طریقه شناسایی الیاف را بنویسید؟ از راه چشم و لمس کردن – نخ کش کردن – پاره کردن – شناخت از راه میکروسکوپ و ذره بین و سوزاندن

41- طول پارچه را چگونه بشناسیم ؟ همان ترکی پارچه است

42- عرض پارچه را چگونه بشناسیم؟ قسمت بالای توپ پارچه

43- کدام قسمت پارچه اریب پارچه است ؟ فاصله بین طول و عرض پارچه

44- انواع طرح پارچه را بنویسید؟ ساده – راه راه – نقشدار (گلدار) - چهارخانه

45- مناسب ترین پارچه برای دوخت سرویس آشپزخانه چیست؟ چهارخانه

46- از کدام قسمت پارچه برای اندازه گیری متراژ پارچه استفاده می شود؟ ترکی

47- پارچه چیست؟ از بهم پیوستن نخ های گوناگون بدست می آید

48- نحوه برش روقوری را توضیح دهید؟ 4 بار از روی الگو ببرید .

49- پشت و روی پارچه سرویس آشپزخانه را به چه روشی تشخصی می دهیم؟ قسمتی از پارچه که طرح آن پررنگ تر است روی پارچه است

50- جای دوخت در دم کنی چند سانت است؟ 1 سانتی متری

51- نحوه اتصال پیشبند به آستر چگونه است؟ آستر را به اندازه پیش بند برش زده با دوخت نوار اریب دورتا دور به هم متصل شوند .

52- سرویس آشپزخانه شامل چند تکه است؟ 9 تکه

53- روش برش دم کنی چگونه است؟ دایره هایی به قطر 60 و 50 و 40 سانتی متر به روی کاغذ برش رسم کرده سپس هر کدام را بر روی پارچه دولا انداخته و 1 سانتی جای دوخت گذاشته و برش می زنیم

54- چگونه دور تا دور پیشبند را بدوزیم ؟ با استفاده از نوار اریب

55- برای روقوری چندبار از الگو برش زده می شود؟ 4 بار

56- اگر رومیزی به عرض 90 و طول 12 سانتی متر باشد چه مقدار برای افتادگی رومیزی اضافه می کنیم؟ 25 الی 30 سانتی متر

57- برش رومیزی مربع یا مستطیل را توضیح دهید؟ برای تهیه رومیزی ابتدا طول و عرض میز را اندازه گرفته و مقدار لازم برای افتادگی میز را 25 تا 30 سانتی متر اضافه نموده سپس برش می زنیم

«فصل 10 و 11»

توانایی برش و دوخت انواع روبالشتی ساده و سجاف دار، دور قابدار و کوسن

 

1- اندازه ی استاندارد هر کوسن 45 × 45 است.                                   ص ¢                                        غ £

2- برای دوختن  پرده، کوسن از پارچه لباسی استفاده نکنید.                    ص ¢                                        غ £

3- روبالشتی هایی که در قسمت پشت با دکمه یا زیپ وصل می شوند جزء کدام نوع از روبالشتی ها است؟

الف) کیسه ای £                 ب) سجافدار £                   ج) قابدار £                          د) قالبی ¢

4- چین دور رو بالشتی چندبرابر (خود روبالشتی)  می باشد؟

الف) یک برابر  £             ب) 1.5 برابر  £                     ج) 2.5 برابر £                     د) 3 برابر ¢

5- معمولاً کوسن بیشتر در چه قسمت هایی از منزل استفاده می شود؟

الف) اتاق کودک  £                  ب) اتاق نشیمن £                   ج) اتاق پذیرایی£             د) اتاق پذیرایی و اتاق خواب ¢  

 

6- کدامیک از شکلهای زیر روبالشتی قابدار را نشان می دهد؟

الف)                              £                   ب)                             ¢                 ج)                          £                        د)هیچکدام£

7- یک روبالشتی سجافدار چند تکه دارد؟

الف) دو تکه  £               ب) سه تکه ¢                          ج) چهار تکه £                        د) پنج تکه£

8- برای تزیین کوسن از چه وسایلی استفاده می کنیم؟

الف) قیطان £                   ب) یراق- تور £                         ج) تکه دوزی، ابردوزی، گلدوزی £          د) همه موارد ¢

9- بهتر است روبالشتی با کدام زیپ دوخته شود؟

الف) زیپ مخفی ¢                   ب) زیپ فلزی £                 ج) زیپ معمولی یا نایلونی ¢           د) زیپ مجزا £

10- کدام دکمه مناسب روبالشتی و تشک است؟

الف) دکمه بی پایه ¢                    ب) دکمه پایه دار £                 ج) دکمه چرمی £                د) دکمه فلزی £

11- در روبالشتی هایی که قسمت پشت آن با دکمه وصل می شوند چند سانتی متر برای جادکمه خور در نظر گرفته می شود؟

الف) 1.5 سانتی متر £                  ب) 2 سانتی متر  £              ج) 2.5 سانتی متر £           د) 3 سانتی متر ¢

12- برای روبالشتی ساده بندینکی چه متراژ پارچه لازم است؟

الف) به اندازه پشت و روی بالش ( با اضافه دوخت) ¢                                                  ب) دو برابر پشت و روی بالشت £

ج) اندازه ی پشت و روی  بالشت + 25 سانتی متر £                          د) موارد ب و ج £

13- مدلهای مختلف چین دور کوسن عبارتند از :

الف) چین ساده £                   ب) چین دولا £                     ج) دو طبقه چین £                د) همه موارد¢

14- یکی از اندازه های استاندارد روبالشتی به طول 70 سانتی متر و عرض ...(50)... است .

15- انواع روبالشتی را نام ببرید؟ روبالشی قالبی – کیسه ای – سجافدار – حاشیه دار (قابدار)

16- دو سایز استاندارد روبالشتی را بنویسید؟ 70 ×50 – 65 × 45

17- معمولاً اندازه استاندارد کوسن چقدر است؟ 45 × 45

18- کوسن ساده، دور چین دار در چند مدل می تواند دوخته شود؟در 3 مدل ،

19- روش دوخت روبالشتی دور قابدار را بنویسید ؟ در این نوع روبالشی به هر طرف 5 سانتیمتر برای قاب آن اضافه می کنیم بعداز دوخت و برگرداندن روبالشی از روی آن به فاصله 5 سانتی متر از هر طرف علامتگذاری کرده و از روی آن چرخ می کنیم .

20- در روبالشتی دور قابدار چند سانتی متر برای قاب آن اضافه می شود؟ 5 سانتی متر

23- اضافه درز  برای جا دوخت روبالشتی چند سانتی متر است؟  2 سانتی متر

24- دو سایز مختلف روبالشتی را بنویسید؟ 70 × 50           /        65 × 45

«فصل 12»                                                                        توانایی اتوکاری

1- از اتو برای برطرف کردن چروک پارچه استفاده می کنیم.                             ص ¢                     غ £

2- درجه حرارت اتو باید متناسب با نازکی و ضخامت پارچه تنظیم شود.             ص ¢                     غ £

3- هنگام اتوکاری از چه پارچه ای برای انداختن روی وسایلی که نیاز به اتو کشی دارند استفاده می شود؟

الف) پارچه آستری £               ب) پارچه نرم £               ج) دستمال سفید بدون پرز از جنس کتان ¢              د) پارچه ابریشمی £

4- چه آبی برای استفاده در اتوی بخار مناسب است؟

الف) آب معمولی £              ب) آب مقطر یا جوشیده ¢             ج) آب سرد £              د) هر آبی را می توان استفاده کرد£

5- چرا هر بار پس از استفاده از اتو باید آب داخل مخزن را خالی کرد؟

الف) زیرا موجب برق گرفتگی می شود . £           ب) زیرا آب داخل مخزن باعث رسوب املاح شده و سوراخهای کف اتو را مسدود می کند¢

ج) آب سرد£                                                د) زیرا تنظیم درجه اتو بهم می خورد£

6- چرا باید هنگام اتو کشی از پارچه نخی، لطیف و بدون پرز استفاده کنیم؟

الف) زیرا بهتر اتو می شود£       ب) سریعتر اتو می شود£    ج) زیرا سطح پارچه برق نیفتد¢       د) زیرا دوام اتو بیشتر می شود £

7- در کارگاههای خیاطی از چه نوع میز اتو استفاده می شود؟

الف) پایه کوتاه £               ب) پایه بلند¢                  ج) بالشتک £                        د) هیچکدام£

8- اتو بخار چه عملی را انجام میدهد؟

الف) به آسانی چروکها را برطرف می کند¢  ب) برای پرس لایی £    ج) برای اتو کردن پوشاک £      د) برای راحت تر اتو کردن  لباس £

9- حرارت اتو برای اتوکشی پارچه هایی نخی و کتانی :

الف) کم باشد £                 ب) متوسط باشد £                        ج) زیاد باشد ¢                د) فرقی نمی کند£

10- اگر پارچه های نخی در اثر اتوکشیدن زرد شده باشد باید:

الف) از محلول آمونیاک استفاده کرد¢                                          ب) از بنزین استفاده کرد £

ج) باید از محلول سدیم استفاده کرد£                                        د) از گلیسرین استفاده کرد و در آفتاب گذاشت £

11- چنانچه اتو کثیف شده باشد:

الف) با کارد آن را می تراشیم £                                                         ب) بابنزین یا الکل آن را تمیز می کنیم£

ج) ک قطعه شمع یا صابون به آن مالیده تا تمیز شود£                          د) هیچکدام¢

12- سطح میز اتو بهتر است :

الف) با پارچه نرم پوشانده شود £         ب) با نمد یا دولای پتوی ضخیم بپوشانیم¢       ج) موارد الف و ب   £         د) هیچکدام £

13- این اتو دارای کلید قطع و وصل خودکار است

الف) اتوی برقی ساده £           ب) اتوی زغالی £                ج) اتوی برقی اتوماتیک ¢             د) الف و ب  £

14- برای چسباندن لایه چسب درجه اتو مناسب با جنس  ...(لایه چسب)... است.

15- کدام قسمت لایه چسب را به پارچه اتو می زنیم؟

الف) قسمتی که کم رنگ تر است£     ب) قسمتی که براق است¢        ج) فرقی نمی کند£          د) قسمتی که نرم است£

16-برای برطرف کردن چروک لباس و صاف کردن درزها از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) ژانت £         ب) بالتشتک £                 ج) میز اتو £               د) اتو ¢

17- کدامیک از انواع اتو در قدیم استفاده می شده ؟

الف) اتو پرس £                         ب) اتو برقی £                       ج) اتو زغالی ¢                        د) اتوی بخار £

18- برای اتوی پارچه های نازک درجه اتو باید چگونه باشد؟

الف) زیاد باشد £             ب) روی درجه متوسط باشد£           ج) روی درجه کم باشد ¢        د) روی درجه زیاد با بخار زیاد£

19- درجه اتو را با توجه به ...(جنس پارچه )... که اتو می کنید تنظیم کنید.

20- ماندن بیش از حد اتو بر روی لباس و یا گرم شدن بیش از حد اتو روی لباس باعث ...(سوختن )... و ....(زرد شدن)... پارچه می شود.

211- اتوی مخصوص اتوشویی ها و تولیدیها اتوی ...(پرس)... است.

22- برای جلوگیری از برق افتادگی ناشی از اتو چه می کنید؟ از یک پارچه سفید که فاقد پرز باشد ( وال نخی یا چلوار نازک) استفاده شود .

23- وسایل اتو کشی را نام ببرید؟ میز مخصوص اتو – پارچه مخصوص اتو – ظرف آب – بالشتک اتو - اسفنج

24- کاربرد اتوپرس را بنویسید؟ مخصوص اتو شوییها و تولیدیها است و برای پرس کردن یقه ، آستین ، مچ و پای دامن است

25- چرا اتو بخار مهمترین نوع اتو است ؟ چون در موقع اتو کردن لباس مرطوب و چروک لباس به سرعت صاف و برطرف می شود

26- چند نکته مهم در اتو کشی را بنویسید؟ قبل از شروع اتوکشی و اتصال اتو به برق دقت کنید اگر کف اتو سیاه شده تمیز کنید . درجه اتو را با توجه به نوع پارچه ای که اتو می کنید تنظیم کنید بعداز اتمام کارحتما اتو را از برق بکشید

27- نکات ایمنی در اتوکشی چیست؟ 1- قبل از وصل دو شاخه به برق از سالم بودن سیم اطمینان حاصل کنید 2- اتو را بیش از حد روی پارچه قرار ندهید 3- هنگام اتو کردن مراقب باشید که اتو با اعضای بدن شما برخورد نکند

28- برای چسباندن لایی چسب به پارچه کدام قسمت لایی چسب را روی پارچه می گذاریم ؟ قسمتی که براق است

 

توانایی اندازه گیری، برش و دوخت ملحفه، روتختی و پرده

1- زمانی که از دو رنگ یا دو طرح مختلف پارچه برای پرده استفاده می کنید از نظر وزن و افتادگی و شستشو یکسان نباشند.    ص£                     غ¢

2- برای رومیزی و روتختی که دائماً شسته می شوند از پارچه هایی که مقاوم هستند استفاه کنید.           ص           ¢ غ£

3- قبل از برش پارچه نخی ، پارچه را به مدت 1 یا 2 ساعت در آب خیس کنید.                                 ص¢               غ£

4- برای اتاق بچه از پرده هایی که طرح شاد و بچگانه دارد استفاده کنید.                                         ص¢               غ£

5- نگهداری صحیح پرده باعث دوام بیشتر آن خواهد شد .                                                            ص¢               غ£

6- برای شستشوی پرده آن را در آب ولرم با پودر پاک کننده به مدت 6 ساعت خیس نمایید.                 ص£               غ¢

7- دراتاقهای کوچک از پارچه های ...(ساده )... با رنگهای  ...(روشن)... استفاداه کنید تا بزرگتر جلوه کند.        

8- انواع نوار پرده عبارتند از:          الف) دو نخ £                      ب) سه نخ £      ج) چهار نخ £             د) همه موارد¢

9- اضافه لبه ی بالای پرده را به چه اندازه تا می زنیم؟

الف) 5 سانتی متر £                  ب) به اندازه عرض نوار پرده ¢             ج) 3 سانتی متر £         د) به اندازه دلخواه £

10- اندازه پرده معمولاً چندبرابر طول پرده خور گرفته می شود؟

الف) 2 برابر £                     ب) هم اندازه £                               ج) 3 برابر ¢                            د) 4 برابر £

11- ارتفاع روتختی را چگونه اندازه می گیریم؟

الف) از لبه تشک تا روی زمین ¢      ب) از لبه تخت تا روی زمین £        ج) عرض روتختی £     د) هیچکدام£

12- پرده هایی که عرض زیاد و طولانی دارند و سنگین می باشند از چه نوار پرده ای استفاده می شود؟

الف) نوار پرده 2 نخ £         ب) نوار پرده 4 نخ £          ج) نوار پرده 3 نخ £              د) نوار پرده 5 نخ ¢

13- نواری که در قسمت بالای پرده دوخته می شود و به آن چین و حالت مناسب می دهد چه نام دارد ؟

الف) یراق £             ب) ریشه £              ج) نوار پرده ¢                 د) والان £

14- هدف از ملحفه کردن لحاف، تشک و پتو چیست؟

الف) تمیزی و زیبایی ¢          ب) رنگی بودن £                 ج) تمیزی £           د) زیبایی £

15- انواع دوخت ملحفه عبارتند از :

الف) ملحفه قالبی £       ب) ملحفه کیسه ای  £           ج) ملحفه سجاف دار £          د) همه موارد ¢

16- کدام نوع ملحفه از ملحفه های دیگر کمتر پارچه لازم دارد ؟

الف) ملحفه کیسه ای £       ب) ملحفه سجاف دار £      ج) ملحفه قالبی ¢        د) ملحفه ساده £

17- ملحفه سجاف دار ترکیبی از ................. است .

الف) ساده و قالبی £                   ب) کیسه ای و ساده £         ج) قالبی و یک رویه £            د) قالبی و کیسه ای ¢

18- طول و عرض روتختی یکنفره

الف) طول 200-195 سانتی و عرض 165- 155 £                    ب) طول 200- 190 و عرض 135- 130 £

ج) طول 250- 240 و عرض 165- 155 £                                   د) همه موارد £

19- از پارچه هایی که در برابر شستشو مقاوم هستند برای چه مصارفی استفاده می شوند؟

الف) کوسن £                    ب) رومیزی £                 ج) روتختی £                           د) ب و ج ¢

20- زمانی که از دو رنگ یا دو طرح مختلف برای پرده استفاده می کنید چه نکاتی را باید مد نظر قرار دهید؟

الف) پارچه ها باید از نظر وزن یکسان باشند£                                        ب) از نظر افتادگی یکسان باشند£

ج) از نظر شستشو یکسان یاشند£                                                         د) همه موارد ¢

21- از چه جنس پارچه هایی برای پنجره های رو به آفتاب استفاده نشود؟

الف) نخی ¢                 ب) لنین £                    ج) پلی استر£                       د) اکریلیک£

22- معمولاً فاصله نصب میله پرده با پنجره چه مقدار است؟

الف) 5 سانتی متر £                   ب) 10 تا 20 سانتی متر ¢             ج) 25 سانتی متر £       د) 30 سانتی متر £

23- معمولاً میله پرده از هر طرف پنجره چند سانتی متربیشتر است؟

الف) 5 سانتی متر £            ب) 10 تا 20 سانتی متر ¢          ج) 25 سانتی متر £          د) 30 سانتی متر £

24- متراژ پارچه پرده در پارچه های نازک و توری چه مقدار است؟

الف) 2 تا 4 برابر طول میله پرده £                                                                       ب) 3.5 تا 4 برابر طول میله پرده ¢ 

ج) 2 تا 3 برابر طول میله پرده£                                                                           د) 4 تا 5 برابر طول میله پرده£

25- تخمین متراژ پارچه در پارچه های ضخیم چه مقدار است؟

الف) 1 تا 2 برابر طول میله پرده £             ب) 2.5 تا 3 برابر طول میله پرده¢           ج) 3 تا 4 برابر طول میله پرده£       د) 4 تا 5 برابر طول میله پرده£

26- در چه پارچه هایی طول یعنی ترکی پارچه را با بلندی پرده قرار می دهند؟

الف) پارچه ساده £                                                                                          ب) پارچه راه راه و گلدار £ 

ج) پارچه های ساده و راه راه و گل های ریز درهم¢                                                  د) پارچه حاشیه دار£

27- در پارچه های نازک پایین پرده را چند سانت تو می گذاریم؟

الف) 7 سانتی متر £                      ب) 7 الی 15 سانتی متر ¢          ج) 15 سانتی متر £            د) 20 سانتی متر £

28- لبه بالایی نوار پرده را چند سانتی متر پایین تر از لبه پرده قرار می دهید؟

الف) 1 سانتی متر ¢                         ب) 5 سانتی متر £                             ج) 4 سانتی متر £                د) 6 سانتی متر £

29- فاصه قلابها در پرده چند سانتی متر است؟

الف) 5 سانتی متر £             ب) 10 سانتی متر ¢                    ج) 15 سانتی متر £                    د) 20 سانتی متر £

 

 

30- نوار پرده مرغوب چه خصوصیتی دارد؟

الف) نخهای آن آسان حرکت می کند £                                ب) نخهای آن به سختی جابه جا می شود¢

ج) تعداد نخهای آن بیشتر است £                                      د) موارد الف و ج £

31- طریقه اندازه گیری قد پرده :

الف) از لبه پرده تا جایی که می خواهید پرده بلند شود¢                             ب) از لبه پرده تا پایین پنجره £

ج) از بالای پنجره تا پایین پنجره £                                                      د) همه موارد£

32- پرده از لحاظ قد به چند دسته تقسیم می شود؟

الف) پرده کوتاه و بلند£    ب) پرده متوسط و خیلی بلند £            ج) پرده خیلی کوتاه £          د) موارد الف و ب ¢

33- جهت جلوگیری از چین و چروک و کیس پارچه در موقع دوختن نوار پرده چه باید کرد؟

الف) فقط لبه بالا را دوخت£                                                                 ب) فقط لبه پایین را دوخت £  

ج) لبه بالا و پایین در دو جهت مخالف دوخته شود£                                    د) لبه های بالایی و پایینی نوار را در یک جهت بدوزید¢

34- از ملحفه کیسه ای بیشتر برای چه لحاف هایی استفاده می شود؟

الف) لحاف ساده ¢    ب)لحاف های مخمل £               ج) لحاف های ساتن £          د) لحاف های تکه دوزی شده £

35- برای جلوگیری از جمع شدن لحاف در داخل ملحفه کیسه ای .................

الف) به 2 طرف لحاف بندینک بدوزید £                                 ب) به 4 طرف لحاف بندینک بدوزید¢ 

ج) به یک سمت ملحفه زیپ بدوزید£                                    د) به یک سمت لحاف زیپ بدوزید£

36- در ملحفه قالبی چند سانتی متر روی لحاف آمده و دوخته می شود؟

الف) 30 سانتی متر ¢               ب) 20 سانتی متر £             ج) 25 سانتی متر £              د) 35 سانتی متر £

37- کدام ملحفه برای لحاف مناسب­تر و مقرون به صرفه تر است؟

الف) ملحفه کیسه ای £        ب) ملحفه قالبی¢             ج) ملحفه سجاف دار £             د) موارد الف و ب £

38- پارچه مورد مصرف پرده باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

الف) دارای افتادگی مناسب با مدل باشد¢    ب) افتادگی نداشته باشد£     ج) حتماً با آستر باشد£     د) یکبار مصرف باشد£

39- جهت دوخت لبه های کناری پرده ابتدا ...(1)... سانتی متر لبه ها را تو زده و اتو کنید و سپس ...(2)... الی ...(3)... سانتی متر مجدداً تو زده اتو کرده و بدوزید.

40- جهت تو گذاشتن لبه پایین پرده ابتدا ...(5/2)... سانتی متر لبه پایین پرده را تو زده و ...(5/7)... سانتی متر تا زده اتو شود.

41- مقدار زاپاس بالایی پرده در پارچه های کلفت ...(3)... و پارچه های نازک .(به اندازه پنهای نوار پرده). تا زده می شود.

42- برای چین دادن نوار پرده ابتدا نخ های طرف ...(آزاد)... را هم زمان با هم به اندازه بکشید که بتوانید گره بزنید.

43- اگر جنس پارچه لحاف از ...(متقال یا تترون)... باشد به خوبی در داخل ملحفه کیسه ای جا می گیرد.

44- اگر جنس پارچه لحاف از ...(ساتن یا پلاستیک)... باشد در داخل ملحفه کیسه ای جمع می گردد.

45- برای اتاقهای کوچک از پارچه های ...(ساده)... با رنگهای ...(روشن)... استفاده کنید تا بزرگتر جلوه کند.

46- برای اتاقهای بزرگ از پارچه های ...(گلدار)... با رنگهای...(تیره)... استفاده کنید.

47- پرده هایی که در اثر شستشو با آب خراب و بی حال می شوند باید بصورت ...(خشک شویی)... شسته شوند.

48- برای اتوکردن پرده های نخی  و کتانی از درجه حرارت ...(زیاد)... و پرده های نایلونی از درجه حرارت ...(کم)... استفاده کنید.

49- پرده را توسط ...(میله پرده)... نصب می کنند.

50- پرده توسط ...(نوار پرده)... چین می خورد و با ...(گیره میله)... به حلقه های پرده قلاب می وشد.

51- ملحفه کیسه ای برای لحاف های ...(ساده)... استفاده می شود.

52- روش شستشوی پرده را بنویسید؟ پرده را در آب ولرم با پودر پاک کننده بمدت 1 ساعت خیس کنید و سپس به طور ملایم چنگ زده و دوباره آب کشی کنید .

53- طریقه اندازه گیری ملحفه قالبی چگونه است؟ باید اندازه لحاف را گرفته و به 4 طرف آن 30 سانتی متر اضافه کرده و پارچه را برش بزنید

54- کدام ملحفه باید ابتدا اندازه لحاف گرفته شود و سپس به 4 طرف آن 30 سانتی متر اضافه کنیم ؟ قالبی

55- برای ملحفه کیسه ای که از جنس ساتن یا پلاستیک باشد چه باید کرد که لحاف درون آن جمع نشود؟ به 4 طرف لحاف بندینک  می دوزیم .

56- برای تختی با ابعاد طول 200 سانتی متر و عرض 180 سانتی متر و ارتفاع 50 سانتی متر چه میزان پارچه برای برش لازم است؟

پارچه ای با عرض 210 سانتی متر و طول 2 متر و 85 سانتی متر

57- طریقه چین دادن نوار پرده را بنویسید؟ ابتدا نخ های طرف آزاد هم زمان با هم به اندازه ای بکشید که بتوانید گره بزنید و آنرا به جای ثابت متصل کرده سپس نخهای نوار پرده را با هم بکشید تا پرده به اندازه مورد نیاز چین بخورد پس انتهای نخ ها را به خودش گره زده و نخها را به دور خود پیچانده و جمع کنید .

58- چند متر پارچه برای ملحفه یک نفره لازم است؟ عرض 140و طول 250 سانتی متر

59- طریقه دوخت ملحفه یک نفره و دو نفره را بنویسید؟ پارچه ای به عرض 140 و طول 250 سانتی متر برش زده دور تا دور آن را به فاصله 3 سانتی متر از هر طرف تو زده چرخ کنید .

60- معمولاً از چه نوع پارچه ای برای ملحفه استفاده می کنند؟ پارچه های نخی یا کتانی

61- برای دوخت اطراف ملحفه چند سانت تو می زنیم ؟ 3 سانتی متر

توانایی برش و دوخت سرویس حمام

1- سرویس حمام شامل 5 تکه است.                                                     ص¢                   غ£

2- حوله نوزاد را از پارچه حوله ای می دوزند.                                            ص¢                   غ£

3- روبدوشامبر (پالتوی حوله ای ) جزء سرویس حمام است.                         ص¢                   غ£

4- سوزن مناسب برای دوخت پارچه حوله ای 14 است.                           ص¢                   غ£

5- مناسب ترین پارچه برای دوخت سرویس حمام چیست؟

الف) کتانی £           ب) حوله ای ¢                    ج) نخی £                د) ریون £  

6- سروس حوله نوزاد از چند تکه تشکیل شده است؟

الف) دو تکه £          ب) سه تکه ¢                    ج) چهار تکه £            د) پنج تکه £

7- برای دوخت حوله از سوزن شماره چند استفاده می کنیم؟

الف) شماره 16 ¢             ب) شماره 14 £                        ج) شماره 11£                              د) شماره 10 £

8- برای دوخت حوله نوزاد، قسمت کلاه چگونه برش می خورد؟

الف) سه گوش ¢             ب) چهار گوش£                    ج) گرد £                    د) شش گوش£

9- سوزن شماره ...(16)... مناسب برای دوخت سرویس حمام است.

10- جنس سرویس حمام از ...(حوله)... است.

11- سرویس حمام از ...(5)... تکه تشکیل شده است.

12- کلاه در حوله نوزاد به شکل ...(سه گوش )... است.

13- روش برش حوله نوزاد را بنویسید؟ الگو را روی پارچه مورد نظر بوسیله سوزن ته گرد ثابت کرده و سپس دور تا دور آنرا خط کشیده و سپس الگو را برداشته و از روی خطها برش می زنیم .

 

راسته دوزی

1- به کسی که بتواند از عهده ی دوخت وسایل ساده مانند سرویس آشپزخانه، روبالشتی، روتختی برآید ...(راسته دوزی )... می گویند.

2- راسته دوز چه کسی است؟ کسی است که بتواند از عهده ی دوخت وسایل ساده مانند : سرویس آشپزخانه رو باشتی ساده – کوسن و ... برآید .

            

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱٠ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ توسط شهرام مجرد | نظرات شما ()
درباره وبلاگ
گروه درس راسته دوزی دوره مهارت های حرفه ای استثنایی استان خراسان رضوی
پروفايل من
پست هاي تازه
نمونه سوال با پاسخ
آرشيو
اردیبهشت ٩۱